กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ชูต้นแบบชีวมวลเชื้อเพลิงผสมโรงไฟฟ้าชีวมวลทุ่งสังกรีน 9.5 เมกะวัตต์ หนุนเศรษฐกิจชุมชน สร้างรายได้หมุนเวียนภายในชุมชนมากกว่าปีละ 100 ล้านบาท

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เดินหน้าส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาโรงไฟฟ้าชีวมวล ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนและท้องถิ่น โดยเฉพาะการนำวัสดุทางการเกษตรมาสร้างมูลค่าเพิ่ม และลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีผลต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสูง ในขณะที่โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ในพื้นที่ยังไม่สามารถพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการ โดยยังต้องพึ่งพาการจัดส่งไฟฟ้าจากส่วนกลางให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
สาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ระบุ ภายหลังลงพื้นที่เยี่ยมชมและศึกษาเทคโนโลยี ด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ที่โรงไฟฟ้าชีวมวลทุ่งสังกรีน ของ บมจ. ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง  หรือ TPCH ที่ ต.ทุ่งสัง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช โดยโรงไฟฟ้าแห่งนี้ มีการบริหารจัดการใกล้เคียงกับโมเดลโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ที่กระทรวงพลังงาน เตรียมจะเปิดรับซื้อไฟฟ้าในเดือน ก.พ.นี้
โรงไฟฟ้าแห่งนี้ยังเป็นต้นแบบของโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ใช้วัสดุทางการเกษตรในพื้นที่เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า ในแบบใช้เชื้อเพลิงผสมได้หลายชนิด อาทิ ไม้ยางพารา ตอไม้ รากไม้ ปลายไม้ และปีกไม้ กะลา ทะลายปาล์ม เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลทุ่งสังกรีน มีกำลังผลิตติดตั้ง 9.5 เมกะวัตต์ หรือสามารถขายได้ 77 ล้านหน่วยต่อปี เป็นหน่วยผลิตที่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ปีละ 50,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ สามารถสร้างรายได้หมุนเวียนภายในชุมชนมากกว่าปีละ 100 ล้านบาท จากการรับซื้อวัสดุทางการเกษตร และการจ้างงานบุคลากรภายในพื้นที่ถึง 93% เป็นโรงไฟฟ้าต้นแบบที่ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2019 ดีเด่น ประเภทโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า และยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในระดับ ASEAN Energy Awards 2019
กนกทิพย์ จันทร์พลังศรี ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง ระบุ บริษัทใช้เงินลงทุน 800 ล้านบาทออกแบบโรงไฟฟ้าแห่งนี้ด้วยการติดตั้งระบบเครื่องดักจับไฟฟ้าสถิติ เพื่อดักจับฝุ่นจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงในระบบการผลิต เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมกับชุมชนโดยรอบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประชาชนในพื้นที่ได้ได้รับประโยชน์จากการขายวัสดุทางการเกษตร เป็นการสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น สอดรับกับนโยบายพลังงานที่จะให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาพลังงานของประเทศ  นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนจะเข้าร่วมประมูลแข่งขันโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนฯ ในรูปแบบทั่วไป จำนวน 90 เมกะวัตต์ ภายใต้งบลงทุประมาณ 8,000 ล้านบาท ทั้งเชื้อเพลิงชีวมวล และก๊าซชีวภาพ โดยศึกษาพื้นที่ที่มีศักยภาพทั่วประเทศ
ทีมข่าวเศรษฐกิจ เนชั่นทีวี รายงาน

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด