พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร เร่งปรับปรุง และพัฒนาอารยสถาปัตย์ หรือการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวล (Friendly Design) โดยการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สำหรับคนทุกเพศ ทุกวัย และทุกสภาพร่างกาย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้พิการ ครอบครัวที่มีเด็กเล็ก และคนที่ใช้รถเข็น ให้สามารถเข้าถึงตึกอาคาร สถานที่ แหล่งท่องเที่ยว และบริการสาธารณะต่างๆ ในกรุงเทพมหานครได้ โดยสะดวก ปลอดภัย ทันสมัย เป็นธรรม ทั่วถึง และเท่าเทียม เพื่อเตรียมพร้อมรองรับสังคมผู้สูงวัย ส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคของผู้พิการ และร่วมขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครสู่ความเป็นเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล

ผู้ว่า กทม. "อัศวิน ขวัญเมือง" นำทัพขับเคลื่อนกทม. สู่เมืองอารยสถาปัตย์เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล

ผู้ว่า กทม. "อัศวิน ขวัญเมือง" นำทัพขับเคลื่อนกทม. สู่เมืองอารยสถาปัตย์เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล

ผู้ว่า กทม. "อัศวิน ขวัญเมือง" นำทัพขับเคลื่อนกทม. สู่เมืองอารยสถาปัตย์เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล


ล่าสุด เมื่อวันที่ 28 มกราคม ที่ผ่านมา เครือข่ายมนุษย์ล้อทูตอารยสถาปัตย์ นำโดย นายกฤษนะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ได้เดินทางเข้าพบผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อนำเสนอแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาอารยสถาปัตย์ หรือการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนทั้งมวล
เพื่อยกระดับกรุงเทพมหานครสู่ความเป็นเมืองอารยสถาปัตย์ (Friendly Design City for All) ที่พร้อมรองรับสังคมผู้สูงวัย ส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคเท่าเทียมของคนพิการและมนุษย์ล้อ รวมพลังขับเคลื่อนกรุงเทพฯ สู่เป้าหมายเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลที่โดดเด่นชัดเจนอีกแห่งหนึ่งในเวทีโลกยุคปัจจุบัน

ผู้ว่า กทม. "อัศวิน ขวัญเมือง" นำทัพขับเคลื่อนกทม. สู่เมืองอารยสถาปัตย์เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล

ผู้ว่า กทม. "อัศวิน ขวัญเมือง" นำทัพขับเคลื่อนกทม. สู่เมืองอารยสถาปัตย์เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล


ผู้ว่า กทม. "อัศวิน ขวัญเมือง" นำทัพขับเคลื่อนกทม. สู่เมืองอารยสถาปัตย์เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล

"ผมได้สั่งการให้ฝ่ายโยธาของ กทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับไปดำเนินการในการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ทางลาด ห้องสุขา ฟุตบาททางเดินเท้า ไปจนถึงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในกรุงเทพมหานคร ให้มีอารยสถาปัตย์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บรรดาผู้สูงอายุ ผู้พิการ และคนที่ใช้รถเข็น ให้สามารถเข้าถึงสถานที่และบริการต่างๆในกรุงเทพมหานครได้อย่างทั่วถึง และเท่าเทียม โดยให้เริ่มลงมือทำทันที" ผู้ว่า กทม.กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์ในกรุงเทพมหานคร

ผู้ว่า กทม. "อัศวิน ขวัญเมือง" นำทัพขับเคลื่อนกทม. สู่เมืองอารยสถาปัตย์เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล

ผู้ว่า กทม. "อัศวิน ขวัญเมือง" นำทัพขับเคลื่อนกทม. สู่เมืองอารยสถาปัตย์เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล


พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวด้วยว่า ตนและเครือข่ายมนุษย์ล้อฑูตอารยสถาปัตย์จะร่วมลงพื้นที่สำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลในจุดนำร่อง คือ บริเวณคลองโอ่งอ่าง เขตพระนคร-สัมพันธวงศ์ และจะขยายผลไปยังเขตต่างๆทั่วทั้ง 50 เขตในกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนาให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวล สามารถรองรับการเดินทางมาเยือนของนักท่องเที่ยวได้ทุกกลุ่มวัย และทุกสภาพร่างกาย ให้ทุกคนมีความสะดวกสบาย และปลอดภัย ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีงามให้แก่ประเทศชาติ และสร้างประโยชน์สุขในสังคมได้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน

ผู้ว่า กทม. "อัศวิน ขวัญเมือง" นำทัพขับเคลื่อนกทม. สู่เมืองอารยสถาปัตย์เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล

ผู้ว่า กทม. "อัศวิน ขวัญเมือง" นำทัพขับเคลื่อนกทม. สู่เมืองอารยสถาปัตย์เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล

ผู้ว่า กทม. "อัศวิน ขวัญเมือง" นำทัพขับเคลื่อนกทม. สู่เมืองอารยสถาปัตย์เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล

ผู้ว่า กทม. "อัศวิน ขวัญเมือง" นำทัพขับเคลื่อนกทม. สู่เมืองอารยสถาปัตย์เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากที่ผู้ว่า กทม.ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปปรับปรุงสถานที่ และบริการต่างๆให้มีอารยสถาปัตย์ที่สามารถรองรับการใช้งานของผู้สูงอายุ ผู้พิการที่ใช้รถเข็นได้โดยสะดวก และปลอดภัย จุดแรกที่มีการเริ่มดำเนินการในทันที คือ บริเวณสี่แยกพาราไดซ์พาร์ค เขตประเวศ ซึ่งมีทางลาดขึ้นลงฟุตบาทตรงป้อมตำรวจ แต่ปรากฏว่ามีป้ายบอกเขตปักลงตรงกลางทางลาด ทำให้รถเข็นไม่สามารถใช้ทางลาดตรงจุดนั้นได้ ฝ่ายโยธาของ กทม.จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่มาดำเนินการแก้ไข ด้วยการขยับป้ายไปอยู่ในจุดที่เหมาะสม ไม่ขวางทางลาดอีกต่อไป

ผู้ว่า กทม. "อัศวิน ขวัญเมือง" นำทัพขับเคลื่อนกทม. สู่เมืองอารยสถาปัตย์เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล


ผู้ว่า กทม. "อัศวิน ขวัญเมือง" นำทัพขับเคลื่อนกทม. สู่เมืองอารยสถาปัตย์เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล


ผู้ว่า กทม. "อัศวิน ขวัญเมือง" นำทัพขับเคลื่อนกทม. สู่เมืองอารยสถาปัตย์เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล


ผู้ว่า กทม. "อัศวิน ขวัญเมือง" นำทัพขับเคลื่อนกทม. สู่เมืองอารยสถาปัตย์เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล

จากนี้ไป จะมีอีกหลายจุดนำร่องที่ผู้ว่า กทม.ได้สั่งการให้หน่วยงานของ กทม.เร่งดำเนินการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาให้ทั่วทุกพื้นที่ใน กทม.เมืองหลวงของไทย มีอารยสถาปัตย์ หรือ Friendly Design เพื่อการเข้าถึงได้ สะดวก ทันสมัย ปลอดภัย ด้วยความใส่ใจคนทั้งมวล
ต้องติดตามกันต่อไปครับ

ผู้ว่า กทม. "อัศวิน ขวัญเมือง" นำทัพขับเคลื่อนกทม. สู่เมืองอารยสถาปัตย์เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล

ผู้ว่า กทม. "อัศวิน ขวัญเมือง" นำทัพขับเคลื่อนกทม. สู่เมืองอารยสถาปัตย์เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล

ผู้ว่า กทม. "อัศวิน ขวัญเมือง" นำทัพขับเคลื่อนกทม. สู่เมืองอารยสถาปัตย์เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล

ผู้ว่า กทม. "อัศวิน ขวัญเมือง" นำทัพขับเคลื่อนกทม. สู่เมืองอารยสถาปัตย์เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล