วันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานร่วมกับ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1/2563

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

โดยมี นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคณะผู้บริหารจาก 2 กระทรวง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งการประชุมดังกล่าวได้หารือและพิจารณาแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันในเรื่องดังต่อไปนี้ 1.การจัดการแข่งขันวิ่งเทรลในประเทศไทย ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี 2.การอนุรักษ์โลมาอิรวดี ในทะเลสาบสงขลา และการท่องเที่ยวชมวาฬบรูด้า บริเวณอ่าวไทยตอนบน 3.การสนับสนุนการพัฒนา Sand Dune ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 4.ปัญหาแมงกะพรุนกล่องและแนวทางแก้ไข 5.การแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงภัยบริเวณแหล่งท่องเที่ยว เช่น บริเวณน้ำตกหน้าเมืองเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นต้น 6.มาตรการจัดการปัญหาขยะในแหล่งท่องเที่ยว และแนวทางแก้ไข เช่นปัญหา ณ บ่อขยะ ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 7.มาตรการแก้ปัญหาลิงในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว 8.การปิดอ่าวมาหยา และ 9.การผลักดันการพัฒนา น้ำตกโผงโผง ตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี