นายนนท์ กลินทะ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขาย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่เกิดโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ แพร่ระบาดในเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยรัฐบาลจีนได้ออกประกาศยกเลิกการเดินทางเข้าออกเมืองอู่ฮั่น รวมทั้งเมืองใกล้เคียงที่มีความเสี่ยงนั้น บริษัทฯ คำนึงถึงผลกระทบที่ผู้โดยสารได้รับจึงได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารการบินไทย โดยการยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการเปลี่ยนแปลงด้านบัตรโดยสาร และยกเลิกการเดินทางหรือคืนเงินค่าบัตรโดยสาร ดังนี้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

- บัตรโดยสารการบินไทยที่เดินทางด้วยการบินไทย เส้นทาง ไป-กลับ กรุงเทพฯ สู่ 6 จุดบินในจีน ได้แก่ ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ กวางโจว คุนหมิง เซี่ยเหมิน เฉิงตู
- บัตรโดยสารการบินไทยที่เดินทางด้วยเที่ยวบินร่วมของไทยสมายล์ในเส้นทาง ไป-กลับ กรุงเทพฯ สู่ 3 จุดบินได้แก่ ฉงชิ่ง ฉางซา และเจิ้งโจว
- บัตรโดยสารการบินไทยที่เดินทางด้วยเที่ยวบินร่วม ของเซินเจิ้นแอร์ไลน์ ในเส้นทาง ไป-กลับ กรุงเทพฯ-เซินเจิ้น / ภูเก็ต-เซินเจิ้น
- บัตรโดยสารการบินไทยเส้นทางภายในประเทศที่เดินทางกับ การบินไทย และเที่ยวบินร่วมของไทยสมายล์ ที่มีการเดินทางต่อเนื่องกับเที่ยวบินสู่ประเทศจีน

การบินไทยเว้นค่าธรรมเนียมเปลี่ยนเที่ยวบิน-คืนบัตรโดยสารเส้นทางจีน

สำหรับผู้โดยสารที่ออกบัตรโดยสารการบินไทย ก่อนวันที่ 28 มกราคม 2563 และมีการเดินทางระหว่างวันที่ 24 มกราคม-29 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรือขอคืนเงินค่าบัตรโดยสารได้ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 โดยผู้โดยสารต้องยกเลิกเที่ยวบินเดิมก่อนวันเดินทางตามที่ระบุบนบัตรโดยสารทั้งนี้ เป็นไปภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ผู้โดยสารสามารถติดต่อทำการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารได้ที่สำนักงานขายการบินไทย หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ THAI Contact Center โทร. 0-2356-1111 ตลอด 24 ชั่วโมง