ราชาเฟอรรี่ ยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนาด้วยการพ่นฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อบนเรือทุกวัน และความร่วมมือพนักงานให้ทำความสะอาดระวางเรือและห้องโดยสารเป็นพิเศษ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

บมจ.ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักแสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่อย่างเคร่งครัดและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความมั่นใจ ความปลอดภัยให้กับประชาชน โดยมีมาตรการดังนี้

ราชาเฟอร์รี่ยกระดับมาตรการสกัดไวรัสโคโรนา

                ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในจุดพักคอยหน้าท่าเรือทั้ง3 ท่า (ดอนสัก-สมุย และพะงันสำนักงานของบริษัทได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคพื้นที่ให้บริการภายในทุกวันโดยเฉพาะจุดที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง เช่น เคาน์เตอร์บริการ ที่จับประตูเก้าอี้พักคอย เป็นต้นและจัดให้มีเจลแอลกฮอล์ล้างมือที่เคาน์เตอร์ให้บริการและจุดประชาสัมพันธ์รวมทั้งพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในห้องพักคอย                ขณะเดียวกันก็ได้ดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัดบนเรือเฟอร์รี่ทุกลำเช่นเดียวกัน  โดยจะฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบนเรือทุกวันและขอความร่วมมือกัปตันและพนักงานเรือให้ทำความสะอาดระวางเรือและห้องโดยสารเป็นพิเศษพร้อมกำชับให้พนักงานบนเรือและพนักงานจำหน่ายตั๋ว สวมหน้ากากอนามัยในขณะปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา

ราชาเฟอร์รี่ยกระดับมาตรการสกัดไวรัสโคโรนา

                นอกจากนี้ยังกำชับให้พนักงานทุกคนช่วยกันสังเกตทั้งพนักงานด้วยกันนักท่องเที่ยวและผู้โดยสาร หากพบว่ามีอาการเป็นไข้ ลดยาก ปวดศรีษะและลำตัวรวมทั้งมีอาการไอต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน จาม และน้ำมูกไหล ให้รีบคัดกรองออกมาเพื่อพาไปพบแพทย์หรือโทรประสานกรมควบคุมโรค (สำนักงานสาขาสุราษฎร์ธานี) ที่สายด่วน 1422