บีทีเอสยกระดับมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาแพร่ระบาด ยันผู้โดยสารยังมั่นใจใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสเฉลี่ย 8 แสนคน/วัน เหตุมีมาตรการดูแลประชาชนที่เข้ามาใช้บริการดีพอ และเตรียมประสานกทม. กรมควบคุมโรค จัดหาหน้ากากอนามัยไว้บริการประชาชนตามสถานีใหญ่

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือบีทีเอส กล่าวว่า กระแสความกังวลเกี่ยวกับการแพร่เชื้อของโรคไวรัสโคโรนาขณะนี้  ยืนยันว่าไม่มีผลกระทบต่อจำนวนผู้โดยสารที่เข้ามาใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส โดยยอดใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของผู้โดยสารในช่วงวันทำงานปกติ หรือตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เฉลี่ยมากกว่าวันละ 8 แสนคน อีกทั้งบีทีเอสยังได้สร้างความเชื่อมั่น โดยเพิ่มมาตรการดูแลเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนาให้กับผู้โดยสารที่มาใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสทุกสถานี

ผู้โดยสารมั่นใจใช้บีทีเอสทะลุ 8 แสนคน/วัน

ผู้โดยสารมั่นใจใช้บีทีเอสทะลุ 8 แสนคน/วัน

"การเพิ่มมาตรการดูแลเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา ได้ดำเนินมาตรการแบบเข้มข้นและใช้มาตรการเดียวกับที่เคยเกิดสถาการณ์โรคซาร์ส หรือโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันร้ายแรงระบาด ซึ่งบีทีเอสก็สามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นในกรณีของโรคไวรัสโคโรนา จะใช้มาตรการเข้มข้นดังกล่าวในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารของรถไฟฟ้าบีทีเอสเช่นกัน"

ผู้โดยสารมั่นใจใช้บีทีเอสทะลุ 8 แสนคน/วัน

ผู้โดยสารมั่นใจใช้บีทีเอสทะลุ 8 แสนคน/วัน


สำหรับมาตรการที่จะเพิ่มความเข้มข้น เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อของโรคไวรัสโคโรนา จะมีการทำความสะอาดขบวนรถไฟฟ้ามากขึ้นกว่าเดิมจากปกติที่จะทำความสะอาดช่วงที่รถให้บริการจนสิ้นสุดปลายทางแล้ว แต่จะเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดขบวนรถมากขึ้น โดยมีการฉีดพ่นน้ำยาทำความสะอาด รวมทั้งตามจุดสถานีรถไฟฟ้าจะมีการตั้งเจลล้างมือไว้ให้บริการประชาชนผู้ใช้บริการ 

ผู้โดยสารมั่นใจใช้บีทีเอสทะลุ 8 แสนคน/วัน

ผู้โดยสารมั่นใจใช้บีทีเอสทะลุ 8 แสนคน/วัน

ผู้โดยสารมั่นใจใช้บีทีเอสทะลุ 8 แสนคน/วัน


รวมถึงการแจกหน้ากากอนามัยตามจุดยังสถานีบีทีเอส ที่เป็นสถานีใหญ่และมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก โดยกำลังหารือร่วมกับกทม.และกรมควบคุมโรค ในการประสานเรื่องจากจัดหาหน้ากากอนามัยมาให้บริการประชาชนให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ของผู้โดยสาร

ผู้โดยสารมั่นใจใช้บีทีเอสทะลุ 8 แสนคน/วัน

ผู้โดยสารมั่นใจใช้บีทีเอสทะลุ 8 แสนคน/วัน