พระสุรเชษฐ์ หรือ พล.ต.ท. สุรเชษฐ์ หักพาล ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปยังวัดไทยพุทธคยา เมืองคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย เพื่ออุปสมบทเพื่อทดแทนคุณบิดา มารดา กำหนด 9 วัน และจะลาสิกขา ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 จากนั้นก็จะเดินทางกลับประเทศไทยทันที

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เผยภาพ "หลวงพี่โจ๊ก" ปฏิบัติกิจของสงฆ์ ทำวัตรเช้า บิณฑบาต

เผยภาพ "หลวงพี่โจ๊ก" ปฏิบัติกิจของสงฆ์ ทำวัตรเช้า บิณฑบาต

เผยภาพ "หลวงพี่โจ๊ก" ปฏิบัติกิจของสงฆ์ ทำวัตรเช้า บิณฑบาต

เผยภาพ "หลวงพี่โจ๊ก" ปฏิบัติกิจของสงฆ์ ทำวัตรเช้า บิณฑบาต

เผยภาพ "หลวงพี่โจ๊ก" ปฏิบัติกิจของสงฆ์ ทำวัตรเช้า บิณฑบาต

เผยภาพ "หลวงพี่โจ๊ก" ปฏิบัติกิจของสงฆ์ ทำวัตรเช้า บิณฑบาต

เผยภาพ "หลวงพี่โจ๊ก" ปฏิบัติกิจของสงฆ์ ทำวัตรเช้า บิณฑบาต