พลเอก ประวิตร ลงใต้ช่วยเกษตรกรปาล์มยิ้มออก สั่งขับเคลื่อนนโยบาย B10 เพิ่มรายได้ต่อเนื่อง ช่วยลด PM2.5 พร้อมพอใจราคาปาล์มทะลุ 7 บาท เศรษฐกิจฐานรากฟื้นทันที

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ หรือ กนป. เปิดการสัมมนา "B10 สร้างสมดุลปาล์มน้ำมัน สู่ความยั่งยืน" พร้อมพบปะกับเกษตรกรชาวสวนปาล์มในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ณ ลานพระอาทิตย์ อบจ.กระบี่ จ.กระบี่ พลเอก ประวิตร กล่าวกับผู้ร่วมสัมมนาและเกษตรกรถึงความพยายามในการทำงานของรัฐบาลที่ผ่านมา เพื่อช่วยแก้ปัญหาราคาปาล์มในภาคใต้ ผ่านทาง กนป. ด้วยการนำน้ำมันปาล์มไปผลิตไฟฟ้า โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตรับซื้อปาล์ม จำนวน 96,200 ตัน และผลักดันให้ใช้ B10 เป็นน้ำมันดีเซลเกรดมาตรฐาน ซึ่งเกิดจากการทำงานร่วมกันของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงพลังงาน จนกระทั่งปาล์มมีราคาสูงถึง 7 บาท จากเดิมราคา 2 บาทกว่า ทำให้ปริมาณปาล์มลดลงมากถึงร้อยละ 20 มีผลผลิตเดือนละ 900,000 ตัน มีเงินรายได้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มไม่น้อยกว่า 4,500 ล้านบาทต่อเดือน และคาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกไม่ต่ำกว่า5,000 ถึง 6,000 ล้านบาทต่อเดือนหลังจากนี้ เนื่องจาก กนป.ได้ออกมาตรการให้กระทรวงพลังงานนำปาล์มไปผลิต B10 เพื่อเพิ่มความต้องการใช้น้ำมันปาล์มซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้นและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป นอกจากนี้ การส่งเสริมการใช้น้ำมันบนดินหรือน้ำมันปาล์ม เป็นการตอบโจทย์ลดการนำเข้าน้ำมันดีเซลฟอสซิล เพิ่มการผลิตไบโอดีเซลด้วยน้ำมันปาล์ม ไม่เพียงแต่จะแก้ปัญหาปาล์มล้นตลาดแล้ว ยังสามารถช่วยลดมลพิษPM 2.5 ได้อีกด้วย

ประวิตร พบเกษตรกรสวนปาล์ม ยิ้มราคาทะลุ 7 บาท


ทั้งนี้ ขอให้เชื่อมั่นว่ารัฐบาลนี้จะดูแลการแก้ไขปัญหาราคาปาล์มอย่างเป็นระบบ ครบวงจร และให้มีความยั่งยืนต่อไปภายใต้ กนป.และ กพช. พร้อมเป็นกำลังใจการปฏิบัติหน้าที่ของกระทรวงพลังงาน ที่มีส่วนสำคัญที่จะขับเคลื่อนนโยบาย B10 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้มั่นคงต่อไป พร้อมขอบคุณเกษตรกรชาวสวนปาล์มที่มีความเข้าใจ อดทน และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐในการดำเนินงานที่ผ่านมาด้วยดีตลอดมา

ประวิตร พบเกษตรกรสวนปาล์ม ยิ้มราคาทะลุ 7 บาท

ประวิตร พบเกษตรกรสวนปาล์ม ยิ้มราคาทะลุ 7 บาท

ประวิตร พบเกษตรกรสวนปาล์ม ยิ้มราคาทะลุ 7 บาท

ประวิตร พบเกษตรกรสวนปาล์ม ยิ้มราคาทะลุ 7 บาท