"พาณิชย์" ประสานทูตพาณิชย์ 7 สำนักงานในจีนเกาะติดไวรัสโคโรน่าระบาด เตรียมแผนรับมือกรณีการจัดงานแสดงสินค้าในจีนและมีผู้ประกอบการไทยเข้าร่วม ส่วนงานแสดงสินค้าในไทยประสานกระทรวงสาธารณสุขตั้งจุดคัดกรองผู้ร่วมงาน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกล่าวว่า จากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ที่เกิดขึ้นในประเทศจีนกรมได้สั่งการให้สำนักงานส่งเสริมการค้าในประเทศจีนทั้ง 7 สำนักงาน ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการจัดกิจกรรมงานแสดงสินค้าในประเทศจีนที่ผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมโดยได้ให้สำนักงานฯประสานกับผู้จัดงานและรายงานให้ทราบ เพื่อเป็นข้อมูลให้กรมและผู้ส่งออกจะได้วางแผนและเตรียมการรองรับต่อไป

พาณิชย์รับมือไวรัสโคโรน่ากระทบงานแสดงสินค้าในจีน-ไทย

ส่วนของงานแสดงสินค้านานาชาติต่างๆของกรมที่จัดในประเทศไทยนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมมิให้ส่งผลกระทบต่องานและเป็นการสร้างความเชื่อมั่นมิให้ส่งผลต่อผู้เยี่ยมชมงานกรมได้ขอความร่วมมือไปยังกระทรวงสาธารณสุขในการจัดตั้งจุดคัดกรองทั้งผู้เข้าร่วมงานและผู้เข้าเยี่ยมชมงานตามมาตรการสาธารณสุขพร้อมทั้งมีหน่วยแพทย์และพยาบาลประจำตลอดระยะเวลาการจัดงานสำหรับงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับครั้งที่ 65 (Bangkok Gems and Jewelry Fair)  ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-29 กุมภาพันธ์ 2563หากมีผู้เข้าร่วมแสดงสินค้าจากประเทศจีนไม่สามารถเดินทางมาร่วมงานได้จากสถานการณ์ดังกล่าวกรมจะให้สิทธิ์ในการเข้าร่วมงานครั้งต่อไปที่จะจัดในเดือนกันยายนแทนด้านการผลักดันขยายการค้าในตลาดจีนปีนี้กรมจะเน้นผลักดันการค้า e-Commerce ร่วมกับ Platform ชั้นนำของจีนคู่ขนานกับการส่งเสริมการขยายการค้าในตลาดเมืองหลักและเจาะตลาดเชิงรุกในเมืองรองทั้งนี้ ในปี 2563กรมได้เปิดหน้าร้านออนไลน์ ภายใต้ชื่อ "TOPTHAI" บนแพลตฟอร์ม Tmall Global เพื่อจำหน่ายสินค้ากลุ่มอาหารของใช้และของประดับตกแต่งบ้านและเสื้อผ้า นอกจากนี้จะได้เร่งผลักดันไปสู่ตลาดอื่นๆมากขึ้นอย่างไรก็ตาม จากปริมาณความต้องการสินค้าที่เกี่ยวกับสุขอนามัยต่างๆโดยเฉพาะจากจีน กรมได้ประสานงานส่งรายชื่อผู้ส่งออกถุงมือยางอุปกรณ์และวัสดุทางการแพทย์ให้แก่ผู้นำเข้าจีนซึ่งจำเป็นต้องนำเข้าสินค้าอย่างเร่งด่วนเช่น หน้ากากอนามัย ถุงมือแพทย์ เทอร์โมมิเตอร์ ถุงสวมรองเท้าแบบใช้แล้วทิ้งเป็นต้นสำหรับสถานการณ์การค้าระหว่างไทย-จีน ในช่วงปี 2562พบว่ามีมูลค่าการส่งออก26,555.37 ล้านเหรียญสหรัฐสินค้าส่งออกหลักของไทยไปตลาดจีนได้แก่ เม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑ์ยาง ผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งและแห้ง เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ ยางพาราผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง เป็นต้น