สถาบันวิจัยสันติภาพระหว่างประเทศแห่งสต็อกโฮล์ม หรือเอสไอพีอาร์ไอ ได้สรุปรายงานการผลิตอาวุธของโลก พบว่าจีนกลายเป็นผู้ผลิตอาวุธอันดับ 2 ของโลก รองจากสหรัฐฯ แซงหน้ารัสเซียไปเรียบร้อยแล้ว

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

โดยรายงานฉบับนี้ให้ข้อมูล ว่า อาวุธยุทโธปกรณ์ที่บริษัทจีนผลิตซึ่งคิดเป็นมูลค่าปีละ 70,000-80,000 ล้านดอลลาร์นั้น ส่วนใหญ่ขายให้หน่วยงานต่างๆ ของกองทัพปลดแอกประชาชนจีน หรือพีแอลเอ

จีนขึ้นแท่นผู้ผลิตอาวุธ อันดับ 2 ของโลก!!

จากรายงานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าปัจจุบันนี้ จีนไม่จำเป็นต้องพึ่งพิงอาวุธจากชาติอื่นอีกต่อไป จากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาที่เคยเป็นผู้นำเข้าอาวุธรายใหญ่จากรัสเซียและยูเครน
รายงานชิ้นนี้ พบว่า เอวิเอชัน อินดัสทรี คอร์เปอเรชัน ออฟ ไชน่า หรือเอวิก เป็นบริษัทอาวุธใหญ่ที่สุดของจีน ที่ผลิตเครื่องบินและระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักสำหรับในรายงานฉบับนี้ นักวิจัยพิจารณาข้อมูลจากบริษัทอาวุธ 4 แห่งของจีน ซึ่งติดกลุ่ม 20 บริษัทอาวุธใหญ่ที่สุดของโลกโดย 4 บริษัทที่ว่าประกอบไปด้วย เอวิก (อันดับ 6), ไชน่า นอร์ท อินดัสตรีส์ กรุ๊ป คอร์เปอเรชัน หรือโนริงโก (อันดับ8),ไชน่า อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี กรุ๊ป คอร์เปอเรชัน และไชน่า เซาธ์ อินดัสตรีส์ กรุ๊ป คอร์เปอเรชันบริษัททั้ง 4 แห่งดังกล่าวมียอดขายรวมกันราว 54,100 ล้านดอลลาร์ในปี 2017ขณะที่ ปี 2017 สหรัฐฯ มียอดขายอาวุธ 226,600 ล้านดอลลาร์ และรัสเซีย 37,700 ล้านดอลลาร์อุตสาหกรรมอาวุธของจีนพัฒนามาถึงจุดที่มีความต้องการสั่งซื้อจากต่างประเทศมากขึ้นปี 2018 พบว่าการใช้จ่ายเกี่ยวกับอาวุธของโลก มีมูลค่าถึง 1.8 ล้านล้านดอลลาร์ สูงสุดนับจากสิ้นสุดสงครามโลก โดยอเมริกาและจีนเป็นประเทศที่ใช้งบประมาณด้านนี้มากที่สุดปี 2018 ยังพบว่าสหรัฐฯ ขายอาวุธคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 246,000 ล้านดอลลาร์, รัสเซีย 36,200 ล้านดอลลาร์