ปางช้างแม่แตงเชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่"savechina"ให้จีนรอดภาวะวิกฤติจากไวรัสโคโรน่า พร้อมขอความร่วมมือทุกธุรกิจดูแลนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางกลับประเทศไม่ได้ทั้งที่พัก และอาหาร ขณะที่แผนปรับตัวรับมือทัวร์จีนหายจากการชมกิจกรรมช้าง สิ้นเดือนมกราคมนี้ขอพักงานพนักงานจาก500คนเหลือ100คน เหตุต้องรับภาระค่าใช้จ่ายหนักดูแลช้างมากถึง 90 เชือก คาดมีผลกระทบนานไม่ต่ำกว่า 1 เดือน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ดร.บุญทา ชัยเลิศ รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ฝ่ายตลาดอาเซียน ในฐานะเจ้าของปางช้างแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากข้อมูลของด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ในปี 2562มี นักท่องเที่ยวจีนผ่านเข้าออกท่าอากาศยานเชียงใหม่ จำนวน 1.78 ล้านคน เพิ่มจากปี2561 ที่มีนักท่องเที่ยวผ่านเข้าออกท่าอากาศยานเชียงใหม่ 1.69 ล้านคน ซึ่งเป็นตัวเลขที่บ่งบอกให้เห็นถึงว่า นักท่องเที่ยวจีนเป็นกลุ่มตลาดใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเมื่อเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาในสาธารณรัฐประชาชนจีนย่อมส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ทั้งระบบ
ก่อนหน้านี้ ทางกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ทั้งการประสานงานนำนักท่องเที่ยวชาวจีนกลับภูมิลำเนาให้สะดวกที่สุด และบางกลุ่มที่ได้ตกค้างก็เข้าไปดูแลให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ซึ่งตอนนี้เมื่อทางรัฐบาลจีนได้สั่งห้ามทัวร์จีนขายแพคเกจทัวร์ ตั๋วเดินทาง และโรงแรม มีผลตั้งแต่วันที่ 27 มกราคมที่ผ่านมา ทำให้นักท่องเที่ยวจีนจะหายไปจากตลาดเชียงใหม่โดยอัตโนมัติ และตอนนี้ก็ได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการท่้องเที่ยวในพื้นที่ และประชาชนชาวเชียงใหม่ ร่วมกันส่งกำลังใจให้กับชาวจีนที่กำลังเผชิญวิฤติอยู่ในขณะนี้ให้มีความปลอดภัย และฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยดี เพราะที่่ผ่านมาต้องยอมรับว่าไทย-จีนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

"นักท่องเที่ยวจีนที่ยังตกค้างไม่สามารถเดินทางกลับประเทศ หรือมีความเดือดร้อนด้านใด อยากให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่ได้พบเห็นขอให้มีการช่วยเหลือทั้งที่พัก และอาหาร เพราะอย่างน้อยก็เป็นการแสดงออกถึงความมีน้ำใจของภาคธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ เพราะหลายปีที่ผ่านมา ต้องยอมรับว่าจังหวัดเชียงใหม่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของประเทศไทย ที่นักท่องเที่ยวชาวจีนต้องเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว และใช้จ่ายทำให้ระบบเศรษฐกิจในพื้นที่หมุนเวียนได้เป็นอย่างดี" ดร.บุญทา กล่าว 
ขณะนี้ธุรกิจปางช้างแม่แตง ซึ่งแต่ละวันเคยมีนักท่องเที่ยวชาวจีนหมุนเวียนเข้ามาวันละพันคน เมื่อไม่มีกรุ๊ปทัวร์จีนเข้ามาเหมือนปกติแล้ว ต้องยอมรับว่าได้ผลกระทบอย่างหนัก และคาดว่าน่าจะเกินกว่า 1 เดือนขึ้นไปที่กว่าภาวะการท่องเที่ยวจะกลับมาเหมือนเดิม ทางปางช้างแม่แตง จึงจำเป็นต้องควบคุมค่าใช้จ่ายด้วยการขอพักพนักงานจากที่มีมากถึง 500 คน เหลือเพียง 100คน แต่ไม่ได้ให้ออกงาน โดยจะขอให้ทางพนักงานบางส่วนที่มีองค์ความรู้ในการการเกษตรให้ไปใช้พื้นที่ของปางช้าง ปลูกข้าว ปลูกผัก  เพื่อการบริโภคอุปโภคในครัวเรือนของแต่ละคนไปก่อน จนกว่าสถานการณ์ทั้งหมดจะดีขึ้น ส่วนช้างที่มีจำนวน 90 เชือกก็ต้องประคับประคองกันไปก่อน เพราะทุกวันนี้ต้องมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการทั้งระบบเดือนละนับสิบล้านบาท