นับตั้งแต่ปี 2560 ที่การรถไฟแห่งประเทศไทยว่างเว้นผู้ว่าการฯ และได้มีการตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการรถไฟฯเมื่อเดือนตุลาคม 2562 ซึ่งมีผู้ยื่นใบสมัคร 4 ราย ทั้งคนในและคนนอกจุดยืนของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย(สร.รฟท.)ซึ่งเป็นองค์กรผู้แทนของคนงานรถไฟทั้งประเทศ ได้แสดงจุดยืนและเจตจำนงที่ชัดเจนคือ "ต้องการบุคคลภายในมาเป็นผู้ว่าการรถไฟฯ"

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline