อาหารชนิดต่างๆ มีสรรพคุณที่คล้ายกันหรือแตกต่างกัน โดยเฉพาะ ปลา ที่ประโยชน์ต่อร่างกายของเราอย่างเช่น วิตามินดี วิตามินบี ซีลีเนียม แล้วการกินปลาดีต่อเราอย่างไร ทางเพจเฟซบุ๊ก มูลนิธิหมอชาวบ้าน ได้โพสต์บอกถึงรายละเอียดไว้ดังต่อไปนี้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

การกินข้าวกินปลาอยู่ในวัฒนธรรมอาหารการกินคนไทยมาช้านาน ประโยชน์ของการกินปลามีมากมาย เช่น มีวิตามินดี วิตามินบี ซีลีเนียม แคลเซียม อาร์เจนนีน กลูตามีน และกรดอะมิโนอื่นๆ มีหลักฐานทางวิชาการมากมายที่สนับสนุนชี้ชัดให้เห็นว่า การกินปลาเป็นประจำนั้นดีต่อร่างกายอย่างไร เช่น

การกินปลา...ดีอย่างไร


1.ช่วยลดโอกาสเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจลดลง ทุกๆ 1 หน่วยบริโภคต่อสัปดาห์ที่กินปลาเพิ่มขึ้น ช่วยลดอัตราเสี่ยงการชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจถึงร้อยละ 4
2.ช่วยลดโอกาสหัวใจล้มเหลว ทั้งนี้ภาวะหัวใจล้มเหลว มักมีผลมาจากความอ้วน โรคเบาหวาน โรคหัวใจ ภาวะโรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลันและภาวะแทรกซ้อนจากความดันสูง การกินปลาจะช่วยโอกาสการเกิดโรคหัวใจล้มหลวถึงร้อยละ 15
3.ช่วยลดโอกาสเป็นอัมพาต โดยโรคหลอดเลือดสมองตีบตัน อัมพฤกษ์ อัมพาต เป็นสาเหตุความพิการและการตายอันดับต้นๆ ของคนไทย พบว่าการกินปลามีส่วนช่วยลดโรคนี้ได้มาก
4.ช่วยลดโอกาสเป็นอัมพาตในผู้หญิง โดยพบว่าผู้หญิงที่กินปลาประจำอย่างต่อเนื่องช่วยลดโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต มากถึงร้อยละ 51
5.ช่วยลดโอกาสเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
ทั้งนี้ การกินปลาโดยตรงได้ประโยชน์มากกว่าการกินไขมันปลา (เป็นเม็ด) คำแนะนำการกินปลาที่เหมาะสมนั้น ควรกินปลาเป็นอาหารหลักอย่างน้อย 2 -3 มื้อต่อสัปดาห์ เมนูปลาที่ดีต่อสุขภาพควรเป็นประเภท อบ ต้ม นึ่ง ปึ่งย่าง งดเว้นเมนูปลาทอด และหลีกเลี่ยงการกินปลาตัวใหญ่ๆ 
เนื่องจากอาจมีสารพิษตกค้างจากปลาที่กิน ควรกินปลาขนาดเล็กๆ เพื่อหลีกเลี่ยงสารตกค้าง โดยเฉพาะปลาที่เลี้ยงในฟาร์ม