ห้างสรรพสินค้าไอคอนสยาม สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังขั้นสูงสุด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาเพื่อความมั่นใจของลูกค้า โดยตั้งจุดคัดกรองบริเวณประตูเข้า-ออก พร้อมให้บริการเจลล้างมือหลายจุดทั่วห้างสรรพสินค้า

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ผู้บริหารห้างสรรพสินค้าไอคอนสยาม รวมถึงพนักงานและเจ้าหน้าที่ช่วยกันรณรงค์นำเจลล้างมือให้กับลูกค้าที่มาเดินเที่ยว ภายในห้างไอคอนสยาม นอกจากนี้ยังได้ตั้งจุดตรวจ จุดคัดกรองผู้ป่วยที่มีไข้สูงตามประตูทางเข้า-ออก ทั้ง 3 ห้างของห้าง หลังพบว่ามีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ไปแล้วทั่วโลก

'ไอคอนสยาม'เฝ้าระวัง "ไวรัสโคโรน่า" หวั่นปะปนมากับ นทท. จีน


คุณสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการบริษัทไอคอนสยาม พบว่าจากมาตรการเฝ้าระวังพื้นฐานที่ผ่านมา ยังไม่พบผู้มีอาการผิดปกติใด ๆ โดยห้างสรรพสินค้าไอคอนสยาม สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และ สยามดิสคัฟเวอรี่ ได้ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยของลูกค้าตลอดจนพนักงานเป็นอันดับหนึ่ง จึงได้เพิ่มระดับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันระดับสูงสุด โดยเพิ่มจุดคัดกรองด้วยเครื่องสแกนวัดอุณหภูมิ พร้อมบริการเจล ล้างมือกว่า 300 จุด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้านอกจากนี้ยังมีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันขั้นสูงสุดสำหรับลูกค้า คือ 1.ตั้งจุดคัดกรองพร้อมติดตั้งเครื่องสแกนวัดอุณหภูมิร่างกาย บริเวณทางเข้าออกหลักของอาคาร ไอคอนสยาม จำนวน 5 จุด สยามพารากอน จำนวน 5 จุด สยามเซ็นเตอร์ จำนวน 2 จุด สยามดิสคัฟเวอรี่ จำนวน 3 จุด เพื่อลดความเสี่ยง เครื่องสแกนวัดอุณหภูมิมีมาตรฐานเดียวกับที่ใช้ในสนามบินสุวรรณภูมิ โดยการวัดรังสีความร้อนจากอุณหภูมิของร่างกาย 2.เพิ่มการดูแลระบบเครื่องปรับอากาศเป็นกรณีพิเศษ เช่น เพิ่มระบบฆ่าเชื้อโรค และเพิ่มรอบความถี่ในการล้างเครื่องปรับอากาศ 3.เพิ่มเจ้าหน้าที่และความถี่ในการเช็คทำความสะอาดจุดสัมผัสสาธารณะ อาทิ ปุ่มกดลิฟท์ ที่จับบันไดเลื่อน ที่จับประตูห้องน้ำ ที่จับประตูอาคารทุกจุด พร้อมมีพนักงานประจำลิฟท์เพื่อทำความสะอาดและกดลิฟท์ให้ลูกค้า

4.จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมือมากกว่า 300 จุดทั่วทุกศูนย์โดยเฉพาะจุดที่มีลูกค้าปริมาณมาก จัดวางนํ้ายาฆ่าเชื้อในห้องนํ้านอกเหนือจากสบู่โฟมล้างมือที่ใช้เป็นปกติอยู่แล้ว 5.ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกผู้ที่มีอาการผิดปกติ เจ้าหน้าที่ศูนย์จะประสานงานและอำนวยความสะดวกลูกค้า เพื่อรับการตรวจเช็คที่โรงพยาบาล และแจ้งกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตามขั้นตอนที่กระทรวงกำหนดและ 6.ติดตั้งป้ายข้อความประชาสัมพันธ์ภายในศูนย์เพื่อแนะนำการปฎิบัติตนเมื่อพบว่ามีไข้หรือมีอาการผิดปกติส่วนมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันขั้นสูงสุดสำหรับพนักงาน คือ 1.ตั้งจุดคัดกรองพร้อมติดตั้งเครื่องสแกนวัดอุณหภูมิร่างกายสำหรับพนักงานก่อนเข้าทำงานภายในศูนย์ 2.พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการลูกค้าโดยตรง ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ 3.สร้างการตระหนักรู้และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาแก่พนักงานได้รับทราบ จัดอบรมพนักงานให้รู้จักการสังเกตผู้ป่วยและการใช้งานอุปกรณ์ให้ถูกต้อง และ 4.ติดตามข้อมูลข่าวสารประกาศจากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเตรียมความพร้อมเพิ่มระดับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาภายในแต่ละศูนย์ฯ ต่อไป โดยบริษัทฯ มีคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลรับผิดชอบติดตามการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาโดยเฉพาะ

'ไอคอนสยาม'เฝ้าระวัง "ไวรัสโคโรน่า" หวั่นปะปนมากับ นทท. จีน