เพจเฟซบุ๊ก สายตรงกฎหมาย ได้โพสต์ข้อคสรรู้เกี่ยวกับการกู้เงินหากถูกเจ้าหนี้เรียกดอกเบี้ย เกิน15%ต่อปี การเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด ในการข้อตกลงเรื่องดอกเบี้ยถือว่าเป็นโมฆะ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ปัจจุบัน การกู้ยืมเงินในภาคเอกชน (ชาวบ้านกู้ยืมเงินกันเอง ไม่รวมถึงธนาคาร สถาบันการเงิน) กฎหมายให้เรียกดอกเบี้ยได้ไม่เกิน 15% ต่อปี การเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด ในการข้อตกลงเรื่องดอกเบี้ยถือว่าเป็นโมฆะ

เจ้าหนี้เรียกดอกเกิน 15% ต่อปี ลูกหนี้ไม่จ่ายดอกได้เพราะดอกเบี้ยเป็นโมฆะ!

แต่สัญญาในส่วนต้นเงินยังใช้บังคับได้ ดังนั้น เมื่อลูกหนี้จ่ายต้นเงินไปครบแล้ว ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยอีก เพราะหนี้เป็นอันระงับไปแล้วคำพิพากษาของศาลฎีกาที่ 1913/2537 การที่โจทก์นำดอกเบี้ยล่วงหน้าที่คิดจากจำเลยในอัตราเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475 มาตรา 3 ประกอบด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 654 ไปรวมเป็นต้นเงินที่กู้ยืมตามสัญญากู้เฉพาะดอกเบี้ยที่เกินอัตราที่กฎหมายกำหนดจึงเป็นโมฆะนอกจากนั้น การเรียกดอกเบี้ยเกิน 15% ต่อปี ยังมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตาม พรบ ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา 2560 มาตรา 4 เรื่องพวกนี้ไม่ต้องรอให้ตำรวจมาจับ แต่ถ้าคุณรู้แล้ว ก็ไม่ควรทำผิดกฎหมายต่อไป

เจ้าหนี้เรียกดอกเกิน 15% ต่อปี ลูกหนี้ไม่จ่ายดอกได้เพราะดอกเบี้ยเป็นโมฆะ!

ทนายรัชพล ศิริสาครประธานชมรมสนับสนุนการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมเพจ สายตรงกฎหมาย ยึดมั่นความยุติธรรม