กรมชลประทาน ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงการนำเสนอข่าวประชาชนพื้นที่ฝายยาง จังหวัดอุบลราชธานี ขาดน้ำอุปโภคบริโภค ไม่เป็นความจริง หลังพบปริมาณน้ำอยู่เกณฑ์เพียงพอใช้ตลอดแล้งนี้ ด้านชลประทานเชียงใหม่เตรียมเครื่องจักรและรถบรรทุกน้ำให้พร้อมช่วยเหลือภัยแล้งและหมอกควัน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยภายหลังได้รับรายงานจาก นายสัมพันธ์ เดือนศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี ว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ร่วมกับ ผู้สื่อข่าว เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 ได้มีการนำเสนอข่าวความเดือดร้อนของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณด้านล่างฝายยางลำโดมใหญ่ บ้านหนองแสง ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ไม่มีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคเนื่องจากไม่มีการปล่อยน้ำจากฝายยางดังกล่าว

ยันฝายลำโดมใหญ่เมืองอุบลฯ มีน้ำเพียงพอยันฝายลำโดมใหญ่เมืองอุบลฯ มีน้ำเพียงพอสำหรับฝายยางดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานอุบลราชธานี มีลักษณะเป็นฝายยางชนิดพองด้วยลม ความยาวสันฝาย 60 เมตร ความสูง 4 เมตร ซึ่งหลังจากพบว่าปริมาณน้ำลำโดมใหญ่ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ลดระดับลงอย่างต่อเนื่อง โครงการฯจึงดำเนินการเดินเครื่องพองฝายยางเพื่อเก็บกักน้ำในลำโดมใหญ่ โดยปัจจุบันมีปริมาณน้ำเก็บกักเหนือฝายยางประมาณ 1,129,000 ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 89 ของความจุ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์น้ำดีมาก สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ในพื้นที่ลำโดมใหญ่ตอนบน สนับสนุนการใช้น้ำในพื้นที่อำเภอเดชอุดม เพื่อการอุปโภคบริโภค การเกษตร ปศุสัตว์ และรักษาระบบนิเวศน์ ตามแผนการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง

ยันฝายลำโดมใหญ่เมืองอุบลฯ มีน้ำเพียงพอ

ด้านจังหวัดเชียงใหม่ นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ นำเจ้าหน้าที่และรถบรรทุกน้ำเข้าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสภาพความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งรวมไปถึงปัญหาไฟป่าหมอกควันและภัยพิบัติต่างๆได้ทันเหตุการณ์ ตามนโยบายรัฐบาลที่จะแก้ไขปัญหาภัยแล้งเร่งด่วนในทุกพื้นที่ โดยมีพลตรีสืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่33เป็นประธานการตรวจความพร้อม ณ สนามกีฬาค่ายกาวิละ อำเภอเมืองเชียงใหม่

ยันฝายลำโดมใหญ่เมืองอุบลฯ มีน้ำเพียงพอ