"ทิพานัน" เผยคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนฯ มีมติเลือก "พรชัย" เป็นประธานกรรมาธิการฯ พร้อมตั้งกรอบการทำมุ่งเน้นประโยชน์ของประชาชน

นางสาวทิพานัน ศิริชนะ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการลอบประทุษร้ายประชาชน เปิดเผยถึงผลการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯนัดแรกเมื่อวานนี้ ว่า ที่ประชุมได้มีมติเลือกให้ นายพรชัย ตระกูลวรานนท์ เป็นประธานคณะกรรมาธิการชุดนี้ และมีรองประธานทั้งหมด 4 คน โดยคณะกรรมาธิการชุดนี้มีกรอบระยะเวลาการทำงานทั้งหมด 60 วัน และจะมีการประชุมในทุกวันพุธเวลา 13.30 น.ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้มีการหารือถึงกรอบการทำงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการลอบประทุษร้ายประชาชน โดยจะมุ่งเน้น 2 เรื่องหลักๆ คือ เรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนและ การประทุษร้ายเป็นหลัก

กมธ. แก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน มุ่งเน้นประโยชน์ ปชช.

ดังนั้นเพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดในช่วงของกรอบระยะเวลาที่จำกัด ที่ประชุมจึงเตรียมจะมีการพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการเพื่อรับผิดชอบต่อไป ทั้งนี้จะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมในทุกด้านประกอบด้วย และที่ประชุมยังได้มีการเสนอและเห็นชอบให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนและภาคประชาสังคมร่วมด้วยเพื่อการพิจารณาข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านส่วนตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการนั้น จะมีการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเพิ่มเติมในการประชุมครั้งถัดไป โดยที่ประชุมได้มีการหารือกันว่าควรให้มีตัวแทนจากพื้นที่ภาคใต้ เข้าเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการด้วยเนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะเกิดในจังหวัดทางภาคใต้ หากเป็นผู้ที่อยู่ใกล้พื้นที่จะสามารถเข้าใจปัญหาได้ดีนอกจากนี้ นางสาวทิพานัน ยังได้เปิดเผยว่า ทางคณะกรรมาธิการวิสามัญทุกคนมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันมุ่งเน้นประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง โดยจะศึกษารายละเอียดและพิจารณาอย่างรอบด้านในแต่ละญัตติอย่างรอบคอบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด