svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

บางจากฯ รณรงค์วันดินโลก

กลุ่มบางจากฯ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สร้างความยั่งยืน ส่งท้ายปลายปี เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 รณรงค์วันดินโลก และวันสิ่งแวดล้อมไทย เดือนธันวาคม นับว่าเป็นเดือนที่มีความสำคัญในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในระดับโลกและระดับประเทศ มีวันสำคัญคือวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันดินโลก อีกทั้งยังเป็นเดือนแห่งการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องจากเป็นเดือนพระราชสมภพอีกด้วย

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "เดือนธันวาคม ส่งท้ายปลายปี บางจากฯ มีกิจกรรมมากมายเพื่อสร้างความยั่งยืน เริ่มตั้งแต่วันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันที่กำหนดขึ้นในปี 2533 หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มีพระราชดำรัสห่วงใยสิ่งแวดล้อมไทย พระราชทานแก่คณะบุคคลผู้เข้าเฝ้าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ปี 2532 โดยที่ร้านกาแฟอินทนิล ซึ่งเป็นแบรนด์กาแฟรักษ์โลกอันดับหนึ่งของประเทศ ต่อยอดโครงการแก้วเพาะกล้าด้วยการแจกเมล็ดพันธุ์พืชมีค่าซึ่งได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์จากกรมป่าไม้ ให้กับลูกค้าที่มาซื้อเครื่องดื่มอินทนิล นำไปปลูก ช่วยกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวและอากาศบริสุทธิ์ และยังมีกิจกรรมอื่นๆ เพื่อให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วม ทั้งส่วนลดพิเศษและร่วมสนับสนุนองค์การการกุศลเพื่อสิ่งแวดล้อมด้วย ส่วนที่ร้านสะดวกซื้อสพาร์ จะเลิกแจกถุงพลาสติกตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคมนี้เป็นต้นไป ก่อนหน้าวันที่รัฐบาลกำหนดไว้สำหรับมาตรการงดแจกถุงพลาสติกคือวันที่ 1 มกราคม 2563 โดยระหว่างวันที่ 4-15 ธันวาคม ลูกค้าที่ซื้อสินค้ามากกว่า 80 บาทขึ้นไปต่อ 1 ใบเสร็จ จะได้รับถุงผ้าสปันบอนด์" ในวันดินโลก 5 ธันวาคม

บางจากฯ รณรงค์วันดินโลก

ซึ่งปีนี้มีการจัดกิจกรรมภายใต้หัวข้อ "ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน: Stop Soil Erosion, Save our Future" น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 บางจากฯ ก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม "สืบสาน รักษาและต่อยอด ศาสตร์พระราชา @แก่นมะกรูด" ที่ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ กรมพัฒนาที่ดิน และจังหวัดอุทัยธานี จัดแสดงนิทรรศการรายงานความคืบหน้าของกิจกรรมนำร่อง เพื่อแก้ไขปัญหาการชะล้างพังทลายของดินด้วยการนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อความสมบูรณ์ของแหล่งอาหาร โดยบางจากฯ ได้ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตและที่ดินของเกษตรกร 4 ครอบครัว พื้นที่กว่า 20 ไร่ ในลักษณะ "โครงการวิจัย" เพื่อติดตามวัดผลทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมต่อเนื่อง 3 ปี (2562-2565)

บางจากฯ รณรงค์วันดินโลก


บางจากฯ รณรงค์วันดินโลก

ในขณะที่บีซีพีจี บริษัทผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดในกลุ่มบางจากฯ ก็ได้สนับสนุนการติดตั้งแผงโซลาร์ลอยน้ำ (Floating Solar) ที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง ตั้งอยู่ในบ่อเลี้ยงปลาพื้นที่ 10 ไร่ ในคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบิดาแห่งพลังงานไทยและพระผู้พระราชทานปลานิลเป็นปลาสร้างอาหารแก่คนไทย เพื่อให้พิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นที่เก็บรักษาปลาบู่มหิดลตัวอย่างแรกของโลก สามารถใช้ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดที่ผลิตได้จากแผงโซลาร์ในบ่อเลี้ยงปลา โดยไม่ต้องปล่อยก๊าซเรือนกระจกสร้างภาวะโลกร้อน ถือเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกของประเทศไทยที่เป็นอาคารใช้พลังงานรวมเป็นศูนย์ (Net Zero Energy Building - NZEB) พร้อมผลิตไฟฟ้าใช้งานจริงในช่วงต้นเดือนธันวาคมนี้

บางจากฯ รณรงค์วันดินโลก


สำหรับกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติที่จัดโดยรัฐบาลที่ท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ 5-14 ธันวาคม กลุ่มบางจากฯ ก็เข้าร่วมด้วยการนำเสนอนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับ BCG (Bio-Circular-Green) Economy Model แนวการทำธุรกิจเพื่อความยั่งยืนของเรา และมีการแจกเครื่องดื่มจากอินทนิลและสพาร์ แจกบัตรบางจากกรีนไมล์ มอบสิทธิประโยชน์สมาชิก และแจกปุ๋ย Bangchak Innowaste "นวัตกรรมบางจากรักษ์โลก" ผลิตปุ๋ยอบแห้งจากเศษอาหารพร้อมกระถางใยมะพร้าวย่อยสลายได้ในธรรมชาติให้กับผู้ที่ไปเยี่ยมชมบู๊ธบางจากฯ ในงานนี้ด้วย
 

บางจากฯ รณรงค์วันดินโลก


"ในปีหน้า 2563 นอกจากจะดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อความยั่งยืน หลายโครงการอย่างต่อเนื่องแล้ว กลุ่มบางจากฯ จะมีโครงการใหม่ๆ และมีการนำนวัตกรรมมาใช้ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของพนักงาน พันธมิตรและผู้บริโภคอีกด้วย" นายชัยวัฒน์ กล่าวทิ้งท้าย