ไม่ใช่เฉพาะกองทัพเรือ ที่'แพนเค้ก' เขมนิจ เข้าไปช่วยงานประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการทัพบก, สภากาชาดไทย, สตช., รพ. ดาราสายบุญ ผู้นี้ก็เคยร่วมงานมาแล้วทั้งสิ้น

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ถ้าพูดตามข้อเท็จจริงแล้ว ไม่ใช่เฉพาะกองทัพเรือ ที่'แพนเค้ก'น.ส. เขมนิจ จามิกรณ์ นักแสดงชื่อดังเข้าไปช่วยงานประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กร แม้แต่ กองบัญชาการทัพบก สภากาชาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) และอีกโรงพยาบาลหลายแห่ง ก็เคยไปร่วมงานมาแล้วทั้งสิ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม
สำหรับกองทัพเรือ 'แพนเค้ก'ช่วยงานมาตั้งแต่ไม่มีตำแหน่งใดๆมารองรับ และไม่รับค่าตอบแทนแม้แต่บาทเดียว เพราะขึ้นชื่อว่าเป็น 'ดาราสายบุญ'ทุกอย่างทำด้วยใจเป็นกุศล จนกระทั่งได้เข้ามาเรียนหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ผู้บริหารระดับสูงกองทัพเรือ (พสบ.ทร.) รุ่น 15 ของกรมกิจการพลเรือนกองทัพเรือ ได้จัดขึ้นทุกปี โดยจะเชิญผู้บริหารทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนถึงทหารระดับนาวาเอกขึ้นไป เพื่อร่วมสนับสนุนภารกิจของกองทัพเรือ
โดยหลักสูตร พสบ.ทร.นี้ 'แพนเค้ก'ได้เรียนรู้หลักพื้นฐานการประชาสัมพันธ์องค์กร เพื่อปฏิบัติงานร่วมกัน ยุทธศาสตร์ความมั่นคงชาติ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ตลอดจนการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล อันเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุก เพื่อสร้างมวลชนในเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิบัติงานโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานกิจการพลเรือน

ตำแหน่งนี้มีที่มา โฆษกพิเศษ "แพนเค้ก"


จุดนี้เองที่ทำให้ 'แพนเค้ก'และกองทัพเรือ มีความผูกพันธ์กันมากขึ้น และเปรียบเหมือนบ้านหลังที่สอง จึงมีบทบาทสำคัญช่วยเหลืองานด้านต่างๆ เช่น ทำสารคดีกองทัพเรือ การจัดทำคลิปประชาสัมพันธ์ งานสมาคมภริยาทหารเรือ การจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง ผลงานเข้าตาผู้ใหญ่ในกองทัพเรือ โดยสมัย พล.ร.อ.นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้แต่งให้เป็น โฆษกพิเศษของกองทัพเรือ
โดยกองทัพเรือจะทำหน้าที่กลั่นกรอง มอบหมายงานที่เหมาะสมให้ โฆษกพิเศษ 'แพนเค้ก' ในกรอบ
1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกองทัพเรือตามที่คณะโฆษกกองทัพเรือมอบหมาย
2. ร่วมเป็นพิธีกรและร่วมกิจกรรมต่างๆ ของกองทัพเรือตามที่คณะโฆษกกองทัพเรือมอบหมาย
3. ให้ข้อมูลและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการปฎิบัติการข่าวสารกองทัพเรือ
4. ปฎิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่โฆษกกองทัพเรือมอบหมาย โดยโฆษกพิเศษกองทัพเรือจะพ้นหน้าที่เมื่อกองทัพเรือมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
ใจจริงแล้ว'กองทัพเรือ'ต้องการให้ 'แพนเค้ก'เป็น 'แบรนด์ แอมบาสเดอร์' ที่ทำหน้าที่เปรียบเสมือนตัวแทนหรือ'ทูต' แสดงภาพลักษณ์ของกองทัพเรือ ให้เห็นถึงความอันหนึ่งอันเดียว มีความห่วงใยและช่วยเหลือประชาชน ผ่านกิจกรรมต่างๆ เนื่องจากตำแหน่งโฆษก ทำหน้าที่ได้จำกัดคือการชี้แจงประชาสัมพันธ์ได้เพียงอย่างเดียว
ทั้งนี้ในระบบโครงสร้างกองทัพเรือ ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการ ไม่มีตำแหน่ง'แบรนด์ แอมบาสเดอร์' เหมือนกับบริษัทเอกชน จึงปรับรูปแบบเป็น 'โฆษกพิเศษ' แทน พร้อมมอบค่าตอบแทนให้จำนวนหนึ่ง แต่ไม่ได้มากอะไรนัก เมื่อเปรียบเทียบกับงานประจำของ 'แพนเค้ก' เช่น เดินแบบ งานละคร หรือโฆษณา
เพราะต้องยอมรับว่า ความเป็นดาราที่มีชื่อเสียง และมีประชาชนติดตามผลงาน ทุกครั้งที่'แพนเค้ก'ออกไปช่วยงานกองทัพเรือ ผ่านกิจกรรมต่างๆ จะได้รับความสนใจจากผู้มาร่วมงานเป็นอย่างมาก เมื่อพูดอะไรออกไปก็จะมีคนรับฟัง ในทางตรงกันข้าม หากเลือกใช้กำลังพล จะไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร ก็จะพลาดโอกาสที่จะสื่อข้อมูลให้รับทราบงานที่สำคัญ
การทำหน้าที่ของ'แพนเค้ก'ในฐานะ'แบรนด์ แอมบาสเดอร์' หรือ 'โฆษกพิเศษ' สร้างความประทับใจให้กับกองทัพเรือเป็นอย่างมาก นอกจากจะได้เห็นถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจในการทำงานเพื่อส่วนรวม โดยไม่ได้สนใจค่าตอบแทนแล้ว ยังให้ความสำคัญกับงานกองทัพเรือมาเป็นอันดับหนึ่ง
เพราะทุกครั้งที่งานของกองทัพเรือ ชนกับงานประจำ หรือ กำหนดเดินทางไปต่างประเทศ 'แพนเค้ก' จะปรับกำหนดการออกไป เพื่อขอให้ได้มาช่วยงาน เช่น เป็นพิธีกร งานเลี้ยงอำลาผู้บังคับบัญชาในโอกาสเกษียณที่โรงเรียนนายเรือเมื่อปีที่ผ่านมา
โดยปัจจุบันนี้ โฆษกพิเศษ 'แพนเค้ก'ยังทำหน้าที่ต่อเนื่อง หากได้รับการประสานจากกองทัพเรือ เช่น ช่วยงานโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ การจัดกิจกรรมเดินวิ่งกรมยุทธศึกษาทหารเรือสำนักงานวิจัยและพัฒนากองทัพเรือโรงพยาบาลอาภากร โรงพยาบาลสิริกิตต์
เรียกได้ว่าการทำหน้าที่'โฆษกพิเศษ'ให้กองทัพเรือ ถือเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้น ในการทำงานเพื่อสังคมของ 'แพนเค้ก' จนมีชื่อเป็นหนึ่งใน 30 รายได้รับพระราชทานทานของที่ระลึกในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี (ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรคเด็ก) และทอดพระเนตรนิทรรศการพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร