รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานโครงการบรรพชาสามเณร 99 รูป เนื่องในโอกาสบำเพ็ญกุศลสตมวาร ครบ 100 วัน ถึงแก่อสัญกรรม พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานโครงการบรรพชาสามเณร 99 รูป เนื่องในโอกาสบำเพ็ญกุศลสตมวาร ครบ 100 วัน ถึงแก่อสัญกรรม พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 

มท.2 ประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร ครบ 100 วัน ถึงแก่อสัญกรรม พลเอกเปรม ติณสูลานนท์


มท.2 ประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร ครบ 100 วัน ถึงแก่อสัญกรรม พลเอกเปรม ติณสูลานนท์


มท.2 ประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร ครบ 100 วัน ถึงแก่อสัญกรรม พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และความภาคภูมิใจ และเป็นเกียรติให้แก่นักเรียน  โดยที่โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ได้รำลึกถึงคุณูปการที่มีต่อประเทศชาติ และประชาชนในจังหวัดสงขลาของ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ 

มท.2 ประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร ครบ 100 วัน ถึงแก่อสัญกรรม พลเอกเปรม ติณสูลานนท์


มท.2 ประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร ครบ 100 วัน ถึงแก่อสัญกรรม พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
ซึ่งเป็นนักเรียนเก่าโรงเรียนมหาวขิราวุธ จังหวัดสงขลา โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลาจึงได้จัดโครงการบรรพชาสามเณรจำนวน 99 รูป  เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แด่ท่าน เนื่องในโอกาสบำเพ็ญกุศลสตมวาร ครบ 100 วันถึงแก่อสัญกรรม ณ หอประชุมเปรม 100 ปี มหาวชิราวุธ  โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา