รชค. ถาวร เยือนภูเก็ต เกาะติดปัญหาการสัญจรทางอากาศ และเร่งแก้ปัญหาเล้าจ์ของการบินไทย เพราะใกล้ช่วง High Season แล้ว จะต้องรองรับการบริการลูกค้าที่มีมากและให้ได้รับความพอใจ เพิ่มช่องทางรายได้ เพื่อให้การบินไทยกลับมาแข็งแกร่ง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เดินทางมาติดตามปัญหาการสัญจรทางอากาศ ซึ่งการท่าอากาศยานภูเก็ตต้องการเพิ่มความถี่เที่ยวบินรายชั่วโมงให้มากขึ้น เพื่อรองรับจำนวนเที่ยวบินและนักท่องเที่ยวที่มากขึ้น และเข้าตรวจติดตามปัญหาเล้าจ์ของการบินไทย ซึ่งมีขนาดเล็กในอาคารสนามบินนานาชาติภูเก็ตหลังใหม่ และรอการปรับปรุงเล้าจ์ในอาคารสนามบินนานาชาติภูเก็ตหลังเก่า โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผู้อำนวยการวิทยุการบินประจำสนามบินนานาชาติภูเก็ต ผู้อำนวยการท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต และผู้อำนวยการการบินไทยประจำจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับ ตอบข้อซักถาม ชี้แจงปัญหา แนวทางแก้ไข และนำตรวจพื้นที่ภายในสนามบินนานาชาติภูเก็ต


"วันนี้ ผมได้รับทราบความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการการสัญจรทางอากาศประจำสนามบินนานาชาติภูเก็ตหรือจัดความถี่ของเที่ยวบิน (Slot Time) ว่าทำได้ดี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผมก็สบายใจ ส่วนปัญหาเรื่องเล้าจ์ของการบินไทย ผมได้เน้นย้ำและให้แนวทางไปว่า ต้องประสาน พูดคุยกับการท่าอากาศยานภูเก็ตเจ้าของพื้นที่ให้ชัดเจนในการขยายพื้นที่ ทำเลที่ตั้งที่มีขนาดเล็กในสนามบินนานาชาติภูเก็ตหลังใหม่ ส่วนเล้าจ์ในสนามบินนานาชาติหลังเก่าที่รอการปรับปรุงให้เร่งดำเนินการ เพราะใกล้ช่วง High Season แล้ว จะต้องรองรับการบริการลูกค้าที่มีมากและให้ได้รับความพอใจ ส่วนปัญหาลูกค้า ผู้ใช้บริการครัวการบินไทยเดิม แล้วการบินไทยเปลี่ยนชื่อมาเป็น Thai Catering ก็ให้เร่งประชาสัมพันธ์ประชาชน ผู้ใช้บริการให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อรักษาลูกค้าเดิม และประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าใหม่เข้ามาใช้เพิ่มเติมด้วย ซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้การบินไทย แม้ไม่มาก แต่เราทุกคนต้องช่วยกันเพื่อเป้าหมายเดียวกันให้การบินไทยกลับมาแข็งแกร่ง มีกำไรต่อไป" นายถาวร กล่าว

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด