นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ได้มอบหมายให้ นายบรรจบ บุรวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มจัดสรรเวลาท่าอากาศยาน กองส่งเสริมพัฒนาท่าอากาศยานพร้อมคณะ ประชุมหารือกับบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นำโดย กัปตันทิพรัต ภาคภูมิสิน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแผนกปฏิบัติการการบิน และกัปตันนราชัย กรมสุริยศักดิ์ พร้อมทีมด้านปฏิบัติการบิน ณ สำนักงานบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 การประชุมหารือในครั้งนี้ทั้งสองหน่วยงานได้หาแนวทางในการเปิดให้บริการเส้นทางการบินไปยังท่าอากาศยานเบตง ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2563

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ทั้งนี้ กรมท่าอากาศยาน (ทย.) ได้เล็งเห็นว่า บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นสายการบินที่มีศักยภาพที่จะเปิดเส้นทางการบินใหม่ไปยังท่าอากาศยานเบตง โดย ทย. ได้นำเสนอข้อมูลทางด้านกายภาพของท่าอากาศยานและข้อมูลทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับการปฏิบัติการบิน เพื่อให้บริษัทฯ นำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานการเพื่อนำไปวิเคราะห์ในด้านการปฏิบัติการบินมายังท่าอากาศยานเบตง

หลังจากร่วมกันหารือ ทางบริษัท ฯ ได้พิจารณาเห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่เปิดเส้นทางบินใหม่ ในเส้นทาง หาดใหญ่-เบตง หรือ สมุย-เบตง หรือ ภูเก็ต-เบตง เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ เปิดให้บริการเส้นทางบินในเส้นทาง ภูเก็ต-หาดใหญ่ อยู่แล้วโดยใช้เครื่องบินแบบ ATR ในการทำการบิน ในการนี้ ทย. มีความยินดีที่จะให้การสนับสนุนบริษัทฯ ในการทำการบินเส้นทางใหม่ไปยังท่าอากาศยานเบตง โดยการให้สิทธิพิเศษเกี่ยวกับแผนส่งเสริมการตลาด เช่น การลดค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่าง ๆ

ท่าอากาศยานเบตง เป็น ท่าอากาศยานแห่งใหม่แห่งที่ 29 ของกรมท่าอากาศยาน ซึ่งมีความคืบหน้าในการก่อสร้างมากกว่า 95 % คาดว่าจะเปิดให้บริการในเดือนมิถุนายน 2563 เป็นการขานรับนโยบายของ นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองในการรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น และสนับสนุนสายการบินต่างๆ สามารถให้บริการประชาชนในภูมิภาคทั่วประเทศภายใต้การให้บริการตามมาตรฐานความปลอดภัย