วันที่ 28 ก.ย. ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เครือข่ายศิลปิน ร่วมกับมูลนิธิผสานวัฒนธรรม และศูนย์ประสานงานเยาวชนเพื่อประชาธิปไตย (YPD) จัดงานเสวนาหัวข้อวัฒนธรรมชาติพันธุ์กับความเป็นอยู่ในสังคมไทย มีกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเข้าร่วมกว่าร้อยคน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายสุรพงษ์ กองจันทึก ประธานมูลนิธิผสานวัฒนธรรม กล่าวว่าแม้นายกรัฐมนตรีทุกสมัยจะบอกว่าสังคมไทยเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม แต่สังคมไทยยังขาดความเข้าใจเรื่องพหุวัฒนธรรม ส่งผลให้เกิดปัญหาการเหยียดชาติพันธุ์ จึงต้องมีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ โดยบัญญัติในมาตรา ๑ ว่า ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรพหุวัฒนธรรม จะแบ่งแยกมิได้ นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่รัฐจำนวนมากขาดตระหนักในการทำเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน นำไปสู่การใช้กฏหมายและอำนาจที่ทำความเดือดร้อนให้กลุ่มชาติพันธุ์

กลุ่มชาติพันธุ์เสนอบัญญัติ "พหุวัฒนธรรม" ในรัฐธรรมนูญ


นายวสันต์ สิทธิเขตต์ ศิลปินและนักเคลื่อนไหวทางสังคมเสริมว่า อีกหนึ่งแนวทางการแก้ไขคือกลุ่มชาติพันธุ์ต้องรวมกลุ่มในการกำหนดข้อเรียกร้องร่วมกัน เพื่อนำไปสู่อำนาจการต่อรอง และนโยบายการแก้ไขปัญหาที่ปฏิบัติได้จริง
ณัฐพล สืบศักดิ์วงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชาวม้งจากพรรคอนาคตใหม่กล่าวว่า กลุ่มชาติพันธุ์ต้องกำหนดทิศทางวัฒนธรรมของตน เพื่อดำรงอัตลักษณ์ไว้ไม่ให้หายไป เห็นด้วยที่กำหนดพหุวัฒนธรรมในรัฐธรรมนูญ และมุ่งผลักดันด้านกฎหมาย เน้นให้กลุ่มชาติพันธุ์มีส่วนร่วมในการออกแบบพระราชบัญญัติสำหรับกลุ่มชาติพันธุ์ และเขตวัฒนธรรมพิเศษ
นายเกรียงไกร ชีช่วง ตัวแทนจากเครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมกล่าวต่อว่า ควรส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์รุ่นใหม่ภูมิใจในอัตลักษณ์ของตน อีกทั้งผลักดันให้เกิดการรับรองสัญชาติไทยจากภาครัฐอย่างทั่วถึง และยังต้องเน้นการกระจายอำนาจ เพื่อที่กลุ่มชาติพันธุ์จะสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานได้

กลุ่มชาติพันธุ์เสนอบัญญัติ "พหุวัฒนธรรม" ในรัฐธรรมนูญ


นอกจากนั้นภายในงานยังมีการนำเสนอศิลปะการแสดง การแต่งกายของกลุ่มชาติพันธุ์ และสินค้าของกลุ่มชาติพันธุ์ รวมทั้งร่วมจุดเทียนเพื่อรำลึกถึง "บิลลี่" นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนชาวกะเหรี่ยงที่ถูกฆาตกรรม

กลุ่มชาติพันธุ์เสนอบัญญัติ "พหุวัฒนธรรม" ในรัฐธรรมนูญ

.

กลุ่มชาติพันธุ์เสนอบัญญัติ "พหุวัฒนธรรม" ในรัฐธรรมนูญ

.

กลุ่มชาติพันธุ์เสนอบัญญัติ "พหุวัฒนธรรม" ในรัฐธรรมนูญ

.

กลุ่มชาติพันธุ์เสนอบัญญัติ "พหุวัฒนธรรม" ในรัฐธรรมนูญ

.

กลุ่มชาติพันธุ์เสนอบัญญัติ "พหุวัฒนธรรม" ในรัฐธรรมนูญ