ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นิด้าโพล ได้ออกโพลเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศ ถึง 2 เรื่อง โดยเรื่องแรกตั้งคำถามว่า แก้รัฐธรรมนูญแล้วเศรษฐกิจจะดีขึ้น? ผลคือประชาชนผู้ไม่เชื่อเลยและไม่ค่อยเชื่อว่า แก้รัฐธรรมนูญแล้วเศรษฐกิจจะดีขึ้น รวมสองกลุ่มอยู่ที่ 54.28 %

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
ในขณะที่กลุ่มผู้ที่เชื่อมากและค่อนข้างเชื่อ อยู่ที่ 38.91 % ส่วนอีกคำถามหนึ่งเกี่ยวกับความคิดเห็นว่าปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบันเกิดจากอะไร ผู้ตอบส่วนใหญ่  46.67 % บอกว่าเกิดจากรัฐบาลไม่มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ โพลที่สองที่ถามเกี่ยวกับเศรษฐกิจถามว่า สิ่งที่ประชาชนจะเรียกร้องเป็นเรื่องแรก หากพบนายกรัฐมนตรี คำตอบคือ ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 44.95 บอกว่าจะขอให้ช่วยแก้ไขความเดือดร้อนจากพิษเศรษฐกิจ คำถามที่สองในโพลนี้คือ ความคิดเห็นของประชาชนต่อคำกล่าวของนายกรัฐมนตรีที่ว่า "ประชาชนเคยชินกับสิ่งที่เคยได้ โดยไม่สนใจว่าจะถูกหรือผิด มีการเรียกร้องอย่างต่อเนื่องเหมือนทุกวันนี้" ประชาชนผู้ตอบคำถามส่วนใหญ่ ร้อยละ 52.84 ไม่เห็นด้วยเลยกับสิ่งที่นายก ฯ พูด เพราะ ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจริง ๆ และเป็นสิทธิของประชาชนที่จะเรียกร้องให้รัฐบาลเข้ามาดูแลเอาใจใส่ให้มากกว่านี้ ขณะที่บางส่วนระบุว่า นายกรัฐมนตรีไม่สมควรกล่าวแบบนี้กับประชาชน 

สำหรับผู้ที่เชื่อตามที่นายกรัฐมนตรีกล่าว ได้บอกถึงสาเหตุสำคัญที่ทำให้ประชาชนเคยชินกับสิ่งที่เคยได้ โดยร้อยละ 32.76 บอกว่าเกิดจากประชาชนเคยตัวไม่รู้จักปรับตัวช่วยเหลือตัวเอง ในขณะที่ ร้อยละ 24.38 บอกว่าต้นเหตุมาจากนโยบายประชานิยมของทุกรัฐบาล หากโยงผลข้างต้นมาสรุปจะได้ใจความว่าในความรู้สึกของประชาชน เศษฐกิจไทยกำลังมีปัญหา และ รัฐบาลก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้เห็นเป็นรูปธรรมได้ ในขณะเดียวกันรัฐบาลก็ไม่ได้ช่วยให้ประชาชนสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนพึ่งตัวเองได้


 

สรุปแล้วเศรษฐกิจไทยปัจจุบันแย่ขนาดนั้นจริง ๆ หรือเป็นแค่ความรู้สึกของผู้คน 

ในขณะเดียวกันรัฐบาลก็พยายามปลอบใจประชาชนว่าเศรษฐกิจไทยไม่ได้ถดถอย เพราะการขยายตัวของเศรษฐกิจในแต่ละไตรมาสยังเติบโตเป็นบวก ไม่ได้ติดลบ เพียงแต่เป็นการเติบโตในอัตราที่ชะลอลงกว่าที่คาดไว้เท่านั้น แต่ทำไมเวลาไปถามพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดหรือไปถามมนุษย์เงินเดือนอาจจะได้คำตอบว่าเศรษฐกิจไม่ดี ประชาชนคิดไปเองหรือเปล่าหรือรัฐบาลผิดพลาดในการเก็บข้อมูล

 

สมมุติว่าถ้าเราเชื่อตัวเลขจากการเก็บข้อมูลอย่างเป็นรูปธรรมของทางรัฐบาลว่าเศรษฐกิจไทยไม่ได้ติดลบ ก็จะมีคำถามกลับมาอีกมากมายว่า ผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจไปอยู่ที่ใคร คนไทยทุกกลุ่มได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมจากรัฐบาลหรือไม่ นโยบายรัฐที่ผ่านมาสามารถทำให้ประชาชนดำรงชีพอยู่ได้อย่างยั่งยืนหรือไม่ หรือเป็นเพียงแค่หวังผลทางการเมือง ตัวอย่างคำถามเหล่านี้ต้องการคำตอบแบบภาษาชาวบ้านที่เข้าใจง่าย ๆ และไม่ใช่คำตอบแบบขายฝันไปวัน ๆ