กฟผ. เขื่อนวชิราลงกรณ แจง สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ กักเก็บได้กว่า 90% แล้ว ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ ยังสามารถรับน้ำได้อีก 864.85 ล้านลูกบาศก์เมตร ยังระบายน้ำตามแผนวันละ 20 ล้านลูกบาศก์เมตร

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายไววิทย์ แสงพานิชย์ ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ (อขว.) เปิดเผยข้อมูลสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ ซึ่งมีความจุอ่าง 8,860 ล้านลูกบาศก์เมตร ที่ระดับ 155 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.รทก.) โดยข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 24.00 น. มีปริมาณน้ำในเขื่อน 7,995.15 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 90.24 % ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ ปริมาณน้ำไหลเข้า จำนวน 20.95 ล้านลูกบาศก์เมตร ยังสามารถรับน้ำได้อีก 864.85 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 9.76 %

ฝนดี.....เขื่อนวชิราลงกรณ มีน้ำกว่า 90%

โดย กฟผ.เขื่อนวชิราลงกรณ มีแผนการระบายน้ำ วันที่ 23-29 กันยายน 2562 ระบายน้ำเฉลี่ย 20 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ทั้งนี้ กฟผ.เขื่อนวชิราลงกรณ มีการรายงานแผนการระบายน้ำ ให้หน่วยงานราชการในจังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดราชบุรี ทราบเป็นประจำทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ หากมีข้อสงสัย หรือได้รับข่าวต่างๆ ที่ผิดปกติ โปรดสอบถามข้อเท็จจริงโดยตรง ที่ กฟผ.เขื่อนวชิราลงกรณ หมายเลข 02-4368739 หรือ 034-599077 ต่อ 3110 , 3111 และติดตามเหตุการณ์ทางกล้อง CCTV ตลอด 24 ชั่วโมงที่ http://www.vrk.egat.com หรือ Application EGAT Water

ฝนดี.....เขื่อนวชิราลงกรณ มีน้ำกว่า 90%

ฝนดี.....เขื่อนวชิราลงกรณ มีน้ำกว่า 90%

ด้านความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อน เขื่อนวชิราลงกรณ มีการออกแบบและก่อสร้างตามมาตรฐานสากลโดยมีหน่วยงานด้านบำรุงรักษาเขื่อนฯ ทำการตรวจสอบเขื่อน เป็นประจำทุกวัน ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน ทุกปี และโดยคณะกรรมการตรวจประเมินความปลอดภัยเขื่อนฯ ทุกๆ 2 ปี หรือ เมื่อมีเหตุการณ์ที่จะส่งผลกระทบกับตัวเขื่อน เช่น ฝนตกหนัก ระดับน้ำในเขื่อนมากกว่า 80% หรือ มีแผ่นดินไหวเกิดขึ้น ก็จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเขื่อนด้วยเครื่องมือวัดที่ติดตั้งไว้ภายในตัวเขื่อนและบริเวณใกล้เคียงทันที เพื่อรายงานและวิเคราะห์ผลทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ขึ้น จึงขอให้ประชาชน มีความมั่นใจในความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อน