กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับหอการค้าไทย และผู้ร่วมจัดงานโคโลญเมสเซ่ ประเทศเยอรมนี แสดงความพร้อมการจัดงานแสดงสินค้าอาหาร 2562 พร้อมเผยชื่องานใหม่เป็น "THAIFEX - ANUGA ASIA" เตรียมยกระดับความร่วมมือกับนานาประเทศเพื่อส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการจัดแสดงสินค้าและอาหารในภูมิภาคเอเชีย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
 นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่าตามมติประชุมคณะกรรมการจัดงานแสดงสินค้าอาหาร 2562 (THAIIFEX  World of Food Asia 2019) กรมฯ ร่วมกับหอการค้าไทยและผู้ร่วมจัดงานโคโลญ - เมสเซ่ ประเทศเยอรมนี ในการเปลี่ยนชื่องานแสดงสินค้าอาหารTHAIFEX - World of Food Asia เป็น "THAIFEX - ANUGA ASIA" โดยจะเริ่มใช้ชื่อใหม่ในปี พ.ศ.2563 หรือ ค.ศ.2020 เป็นปีแรก

 


โคโลญเมสเซ่ (Koelnmesse) เป็นผู้นำในการจัดงานแฟร์ด้านอาหารและกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาหารและเครื่องดื่มชั้นนำของโลก เช่น Anuga, ISMและ AnugaFoodTec ซึ่งล้วนเป็นงานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลโคโลญเมสเซ่ไม่เพียงแต่จะจัดงานเทรดแฟร์ด้านอาหารในเมืองโคโลญประเทศเยอรมนีเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทในตลาดต่างๆ ที่กำลังขยายตัวทั่วโลกซึ่งมีความหลากหลายทั้งด้านจุดเด่นและบริบทของตลาด กิจกรรมที่จัดขึ้นทั่วโลกเป็นการสร้างพื้นฐานสำหรับธุรกิจระดับนานาชาติ

 


ส่วนของ "งานแสดงสินค้าอาหาร 2562"  หรือ "THAIFEX - ANUGA ASIA 2020" จึงมั่นใจได้ว่ายังคงเป็นงานแสดงสินค้าอาหารที่มีความน่าสนใจ และจัดอย่างยิ่งใหญ่โดยได้รวบรวมผู้เข้าร่วมงานกว่า 42 ประเทศ อาทิ เอเชียตะวันออก อาเซียน ยุโรปสหรัฐอเมริกา ลาตินอเมริกา แอฟริกา เป็นต้นตลอดจนเป็นงานแสดงสินค้าที่มีจุดเด่นและเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในวงการอุตสาหกรรมอาหารของโลก ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 3ในภูมิภาคเอเชียอีกด้วย

 


การจัดงานในปี 2563 ได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 30พฤษภาคม 2563และได้กำหนดรูปแบบการจัดงานออกเป็นงานแสดงสินค้านานาชาติเพื่อเจรจาธุรกิจทั้ง 5วัน และวันสุดท้ายคือ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 จัดให้มีการจำหน่ายปลีกสำหรับประชาชนทั่วไป1 วัน ซึ่งงานนี้จะเป็นงานสำคัญของการแสดงศักยภาพอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มของประเทศไทยตลอดจนเชื่อมโยงสู่การแลกเปลี่ยนพัฒนาคุณภาพสินค้าและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องพร้อมกันนี้การจัดงานยังมุ่งหวังว่าจะเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการจัดงานแสดงสินค้าอาหารเทคโนโลยีและบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารในเอเชีย อีกทางหนึ่งด้วย