ประธานเครือเนชั่นนั่งประธานมูลนิธินิเทศศาตร์ บำรุงสุขฯ พร้อมร่วมกับนิสิตเก่าจุฬาฯ ดึงดาราดังสร้างโฆษณากระตุ้นสังคมหยุดแชร์ข่าวปลอม หลังพบระบาดหนักสร้างความเสียหายต่อสังคม

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

จากการที่มูลนิธิฯนิเทศศาสตร์ ศาตราจารย์บำรุงสุข สีหอำไพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แต่งตั้ง นายมารุต อรรถไกวัลวที ประธานเนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป ให้ดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธินิเทศศาสตร์ ศาสตราจารย์บำรุงสุข สีหอำไพ ล่าสุดได้เปิดตัวโฆษณาประชาสัมพันธุ์ภายใต้แคมเปญ "แชร์ช้าๆ ได้พร้าเล่มงาม" 

นายมารุต เปิดเผยว่าพันธกิจสำคัญของมูลนิธิคือ ร่วมสร้างศาสตร์และศิลป์นิเทศศาสตร์ให้พัฒนาได้มาตรฐาน และเพิ่มพลังบวกในทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงสร้างการตระหนักรู้รับผิดชอบด้านการสื่อสาร เพื่อสร้างคุณค่าให้ประเทศชาติและสังคมโลก 

เพราะทุกวันนี้การเข้ามาของเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้วงการสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ผู้ส่งสาร ผู้รับสาร และผู้สร้างสารสามารถทำได้ในบุคคลทั่วไป โดยไม่ได้มีการกลั่นกรองจากองค์กรหรือหน่วยงานที่เป็นมืออาชีพที่มีจรรยาบรรณ หรือมีการตรวจสอบถึงต้นตอของข่าวสารนั้นๆ เหมือนที่ผ่านมา 


บางครั้งไม่ได้มีการพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในสังคม การระบาดของข่าวมั่วและข่าวลวง รวมถึงความรวดเร็วในการส่งสารสร้างความสับสน และหลายครั้งที่สร้างความเสียหายต่อส่วนรวมอย่างมาก มีผลกระทบต่อผู้ที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ และอาจจะตกเป็นเหยื่อได้ 


ดังนั้น มูลนิธิจึงมุ่งมั่นที่จะร่วมกันยกระดับพัฒนาและแบ่งปันความรู้ด้านการสื่อสารให้ทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยทางมูลนิธิจับมือกับสมาคมนิสิตเก่า นิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกันสร้างแรงกระตุ้นหรือภูมิคุ้มกัน ที่จะมาต้านไวรัสทางการสื่อสารให้หยุดข่าวมั่วข่าวปลอมทาง social media  

ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือจากคนที่อยู่ในแวดวงโฆษณา นักแสดงชื่อดัง เช่น เต๋อ ฉันทวิชช์ แจ็ค แฟนฉัน ทั้งที่เป็นนิสิตเก่าจุฬาฯ และนักแสดงชั้นนำท่านอื่นๆ รวมทั้งพันธมิตรด้านการผลิตสื่อการวางแผนสื่อสารโฆษณาประชาสัมพันธ์ของวงการและผู้ที่เป็นเจ้าของพื้นที่สื่อเองมาร่วมมือกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีแก่สังคมและประเทศชาติ 

นอกจากกิจกรรมต้านไวรัสทางการสื่อสารนี้แล้ว ทางมูลนิธิยังได้มีกิจกรรมเพิ่มพลังบวกให้กลุ่มเป้าหมายด้วยในงานที่ชื่อว่า"สารบำรุงสุข" ซึ่งเป็นการนำชื่อของศาสตราจารย์บำรุงสุข สีหะอำไพ มาเป็นแนวทางในการทำงานสร้างสรรค์ที่มีคุณค่าแก่ผู้คน 

ซึ่งงานนี้เป็นลักษณะทอล์คโชว์ หรือเดี่ยวไมโครโฟนบนเวที โดยนิสิตเก่านิเทศศาสตร์จุฬาฯ ที่เป็นคนดังและเป็นผู้นำทางความคิดในหลากหลายสาขา มาให้แง่คิดติดอาวุธทางปัญญา ในการผลิตเนื้อหาสร้างสรรค์ชิ้นงานการสื่อสารเชิงบวก เพิ่มคุณค่าทางการสื่อสารแก่สังคมโลกด้วย  โดยงานนี้จะจัดขึ้นในวัน 27 ตุลาคมนี้ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ "นิเทศศาสตร์ บำรุงสุข"