"อุตตม"ฟิตจัด เล็งนำดิจิทัลแพลตฟอร์มเสริมแกร่งเศรษฐกิจฐานราก อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและผู้มาติดต่อขอใช้บริการต่างๆ ของภาครัฐ ยกระดับการดูแลประเทศชาติและประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า จากความสำเร็จของโครงการ National e-Payment และโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ช่วยผลักดันให้ประเทศก้าวสู่สังคมดิจิทัล Thailand 4.0 เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำในด้านการนำดิจิทัลสร้างเศรษฐกิจสู่ชุมชนครั้งนี้ กระทรวงการคลังได้ริเริ่มนำ Blockchain Technology มายกระดับโครงสร้างพื้นฐานสถาปัตยกรรม (System Infrastructure) และประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและผู้มาติดต่อขอใช้บริการต่างๆ ของภาครัฐ อันจะนำไปสู่ความเข้มแข็งต่อเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับการดูแลประเทศชาติและประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น       
นายอุตตม กล่าวด้วยว่า ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน MOF Digital Platform is Now : กระทรวงการคลังนำดิจิทัลสร้างเศรษฐกิจสู่ชุมชน โดยจะมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การดำเนินโครงการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานสถาปัตยกรรมเพื่อรองรับภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ระหว่าง 9 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังและธนาคารกรุงไทย ในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 13.30 15.00 น. ที่กระทรวงการคลัง