หลังศาลได้ออกหมายจับ "ระพิพรรณ" เมียอริสมันต์ มาบังคับตามคำพิพากษาโดยไม่มีกำหนดอายุความ คาดเวลา 11.00 น. จะมอบตัวที่ศาลฎีกา หลังถูกสั่งจำคุกไม่รอฯ คดีจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินฯ เป็นเท็จ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ อม. ๑๕๖๒ ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผู้ร้อง นางระพิพรรณ พงศ์เรื่องรอง ผู้ถูกกล่าวหา เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
วันนี้ผู้ถูกกล่าวหาทราบนัดโดยชอบแล้วไม่มาศาล อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ผศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔๐ วรรคสอง ศาลจึงอ่านคำพิพากษาลับหลังผู้ถูกกล่าวหา และถือว่าผู้ถูกกล่าวหาทราบคำพิพากษาแล้วศาลมีคำวินิจฉัยในสาระสำคัญว่า ผู้ถูกกล่าวหา(นางระพิพรรณ พงศ์เรืองรอง) แสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน โดยระบุว่า มีหนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ คือ สัญญที่ผู้ถูกกล่าวหากู้ยืมเงินจำนวน ๓ ฉบับรวม ๑๓ ล้านบาท โดยมิได้มีการกู้ยืมเงินกันจริง แสดงรายได้ตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน ๑๕ ล้านบาท โดยผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้รับเงินจริง แสดงรายได้จากสัญญาจ้างทำของของนายอริสมันต์พงศ์เรืองรอง คู่สมรส จำนวน ๒๗ ล้านบาท โดยไม่มีหลักฐานที่มีน้ำหนักน่าเชื่อว่า นายอริสมันต์ได้มีการรับจ้างงานดังกล่าวจริง จึงเป็นการจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จ การกระทำดังกล่าวทำขึ้นเพื่อปกปิดอำพรางแหล่งที่มาของทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นผิดปกติของผู้ถูกกล่าวหาและคู่สมรสนอกจากนี้ผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้ระบุในบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินว่า เงินลงทุนของผู้ถูกกล่าวหาในบริษัทเฮ้าส์ออฟ ฮาร์ท พรอพเพอร์ตี้ ๒๐๑๒ จำกัด มูลค่า ๒๕ ล้านบาท เป็นหุ้นที่ยังไม่ได้ชำระเงินค่าหุ้น จึงทำให้เข้าใจว่าผู้ถูกกล่าวหานำเงินไปลงทุนในบริษัทตามมูลค่าหุ้นดังกล่าว อันเป็นการปกปิดข้อเท็จจริงอันควรแจ้งให้ทราบการกระทำของผู้ถูกล่าวหาจึงมีความผิดฐานจงใจยื่นบัญชีแสดรายการทรัพย์สินและหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จและปกปิดข้อเท็จจริงอันควรแจ้งให้ทราบ โดยมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินตามคำร้อง
ให้จำคุกผู้ถูกกล่าวหา (นางระพิพรรณ พงศ์เรืองรอง) มีกำหนด ๒ เดือน โดยไม่รอการลงโทษและห้ามไม่ให้ผู้ถูกกล่าวหดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือคำงตำแหน่งใดในพรรคการเมืองเป็นเวลา ๕ ปื
โดยศาลได้ออกหมายจับผู้ถูกกล่าวหามาบังคับตามคำพิพากษาโดยไม่มีกำหนดอายุความแล้ว

ลุ้น! เมีย "กี้ อริสมันต์" มอบตัว! หลังถูกสั่งจำคุกทันที คดีจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินฯ เป็นเท็จ


ล่าสุด ผู้สื่อข่าวรายงานว่าคาดวันนี้เวลา 11.00 น. "ระพิพรรณ" เมียอริสมันต์ จะมอบตัวที่ศาลฎีกา หลังถูกสั่งจำคุกไม่รอฯ คดีจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินฯเป็นเท็จ

ลุ้น! เมีย "กี้ อริสมันต์" มอบตัว! หลังถูกสั่งจำคุกทันที คดีจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินฯ เป็นเท็จ

วันนี้ (26 ก.ย.62) เวลา 11.00 น. นางระพิพรรณ พงศ์เรืองรอง ภรรยานายอริสมันต์ พงศ์เรืองรอง จะเดินทางไปมอบตัว ที่ศาลฎีกา สนามหลวง จากกรณีที่ มีความผิดฐานจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินฯเป็นเท็จและปกปิดข้อเท็จจริง ศาลจึงให้จำคุก นางระพิพรรณ มีกำหนด 2 เดือน โดยไม่รอการลงโทษ และห้ามไม่ให้นางระพิพรรณ ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือตำแหน่งในพรรคการเมืองเป็นเวลา 5 ปี
ในวันนี้ศาลได้ออกหมายจับผู้ถูกกล่าวหามาบังคับตามคำพิพากษาโดยไม่มีกำหนดอายุความแล้ว

ลุ้น! เมีย "กี้ อริสมันต์" มอบตัว! หลังถูกสั่งจำคุกทันที คดีจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินฯ เป็นเท็จ