กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง รายงานถึงสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้ว่ามีถนน ทช.ประสบอุทกภัย 3 จังหวัด (ร้อยเอ็ด,อุบลราชธานี,ยโสธร) ซึ่งได้รับผลกระทบ จำนวน 9 สายทางสามารถสัญจรผ่านได้ 1 สายทาง และไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 8 สายทาง ดังนี้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

1.จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 2 สายทาง ไม่สามารถผ่านได้ รอ.4078 แยก ทล. 2046 - บ้านหนองผักตบ อ.เสลภูมิ รอ.4022 แยก ทล. 2043- บ้านกอกแก้ว อ.พนมไพร

2.จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 5 สายทาง ไม่สามารถผ่านได้  อบ.4026 แยก ทล. 2050 - บ้านโอด - บ้านดงบัง อ.ดอนมดแดง อบ.3092 แยก ทล. 217 บ้านโพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร อบ.5061 ชุมชนโรงฆ่าสัตว์ (ถนนบูรพาใน อำเภอเมืองอุบลราชธานี - อำเภอวารินชำราบ ถนนวาสวิถี) อ.เมือง - วารินชำราบ อบ. 030 สะพานข้ามแม่น้ำชี อ.เขื่องใน อบ.039 สะพานลำน้ำเซบาย อ.เขื่องใน

3.จังหวัดยโสธร จำนวน 2 สายทาง สามารถผ่านได้ 1 สายทาง ไม่สามารถผ่านได้ 1 สายทาง ยส.4014 แยก ทล. 2083 - บ้านดงมะหรี่ อ.มหาชนะชัย (ผ่านได้)  ยส.4035 แยก ทล. 2351- บ้านราชมุนี อ.ค้อวัง,มหาชนะชัย

ทางหลวงชนบทเผยถนน 3 จังหวัดอุทกภัยผ่านไม่ได้ 8 สาย


.

ทางหลวงชนบทเผยถนน 3 จังหวัดอุทกภัยผ่านไม่ได้ 8 สาย

ทั้งนี้ หน่วยงานในพื้นที่ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และได้ติดตั้งป้ายเตือน ป้ายแนะนำเส้นทางเลี่ยง พร้อมจัดชุดลาดตระเวน เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ปกติ สำหรับสายทางที่ระดับน้ำลดลงแล้ว ทช.ได้เร่งดำเนินการซ่อมแซมเบื้องต้นเพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างปลอดภัย และจะดำเนินการสำรวจ ออกแบบ เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณฟื้นฟูฯ ให้เข้าสู่สภาพปกติต่อไป อย่างไรก็ตามประชาชนสามารถแจ้งเหตุอุทกภัยได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146 ตลอด 24 ชั่วโมง

ทางหลวงชนบทเผยถนน 3 จังหวัดอุทกภัยผ่านไม่ได้ 8 สาย