โทษภัยจากบุหรี่จะส่งผลต่อสุขภาพผู้เสพและยังส่งผลต่อทารกในครรภ์ หากหญิงตั้งครรภ์เป็นสิงห์อมควันที่เลิกบุหรี่ไม่ได้ ทั่วโลกมีผู้สูบบุหรี่ 1,250 ล้านคน ในประเทศไทย พ.ศ. 2554 มีผู้สูบ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

บุหรี่ประจำ 9.9 ล้านคน ในจำนวนนี้เป็นชาย 9.5 ล้านคน และหญิง 4 แสนคนมีข้อมูลที่น่าตกใจว่าวัยรุ่นหญิงเริ่มสูบบุหรี่ไม่สูบบุหรี่ที่อายุต่ำกว่า 12 ปี ถึงร้อยละ 10.2ผู้หญิงที่สูบบุหรี่ประจำหาก
ตั้งครรภ์ และเลิก บุหรี่ไม่ได้ จะมีโอกาสเกิดฟันผุและเหงือกอักเสบ ง่ายกว่าผู้ที่ไม่ได้ตั้งครรภ์ เพราะการสูบบุหรี่จะยิ่งทำให้โรคในช่องปากรุนแรงมากขึ้น ควันบุหรี่ระคายเคืองต่ออวัยวะในช่อง
ปาก สารพิษในควันบุหรี่ ประเภททาร์และนิโคตินจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในช่องปาก เช่น โรคปริทันต์มะเร็งในช่องปาก การอักเสบและหนาตัวของเนื้อเยื่ออ่อนในช่องปาก
เหงือก กระพุ้งแก้มและท่อเปิดต่อมน้ำลาย รวมทั้งทำให้ปากสกปรกฟันเหลือง และมีกลิ่นปากการสูบบุหรี่ขณะตั้งครรภ์ทำให้ได้รับสารนิโคติน และคาร์บอนมอนอกไซด์จากควันบุหรี่ทำให้
เส้นเลือดหดตัว ส่งผลให้ทารกได้รับสารอาหารน้อยกว่าปกติ เพิ่มความเสี่ยงต่อการแท้งลูกทารกแรกคลอดตัวเล็กน้ำหนักน้อยและเลือดที่ผ่านรกน้อยลง ทำให้ออกซิเจนที่จะเข้าสู่เสพ
สมองลดลงด้วยและหากสารนิโคตินแทรกซึมผ่านเข้าสู่รกจะส่งผลต่อสมองสติปัญญาและพฤติกรรมทารกในครรภ์ด้วย ที่ร้ายไปกว่านั้นคือ การสูบบุหรี่ของหญิงส่งผลให้ทารกในครรภ์มี
โอกาสเกิดปากแหว่ง เพดานโหว่มากกว่าทารกที่มารดา ไม่สูบบุหรี่ขณะตั้งครรภ์ถึง 2 เท่า และหากแม่ยังคงสูบบุหรี่ ควันบุหรี่ยังส่งผลกระทบโดยตรงทำให้ทารกป่วยเป็นโรคระบบทางเดิน
หายใจตอนล่าง หอบหืด และหูชั้นกลางอักเสบหญิงตั้งครรภ์ที่ยังสูบบุหรี่ควรคำนึงถึงเรื่องนี้เป็นสำคัญ ด้วยการเลิกสูบบุหรี่เด็ดขาด
เพื่อลดโอกาสเสี่ยงที่ลูกในครรภ์จะผิดปกติหรือไม่แข็งแรง 3-4 เดือนของการตั้งครรภ์ อัตราเสี่ยงต่างๆที่มีผลต่อทารกจะลดลงมาก วิธีการเลิกบุหรี่สำหรับหญิงตั้งครรภ ์และผู้หญิงทุกคนที่ดี
ที่สุด คือ ต้องพยายามเลิกด้วยตนเองก่อนการใช้ยา เพราะถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมียาหลายชนิดให้ผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ ทั้งยาที่มีนิโคตินทดแทนบุหรี่ ยาที่ไม่มีนิโคติน และยาสมุนไพรหญ้าดอก
ขาวที่จะช่วยให้การเลิกบุหรี่สำเร็จมากขึ้น แต่การตัดสินใจใช้ยาทุกชนิดควรปรึกษาแพทย์หรืออยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรจะดีที่สุด
การสูบบุหรี่ของหญิงตั้งครรภ์จะส่งผลให้ทารกในครรภ์มีโอกาสเกิด เพดานโหว่ มากกว่าทารกที่มารดาไม่สูบบุหรี่ขณะตั้งครรภ์2เท่าและหากแม่ยังคงสูบบุหรี ควันบุหรี่ยังส่งผลกระทบโดยตรงทำให้ทารกป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจตอนล่าง หอบหืด และหูชั้นกลางอักเสบ