นิตยสารด้านธุรกิจของสหรัฐอเมริกา "CEOWORLD" จัดอันดับประเทศที่มีระบบสุขภาพดีที่สุดในโลก จากปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุข โดยไทยติดอันดับ 6 ไต้หวัน เกาหลีใต้ 1 และ 2 ตามลำดับ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

"CEOWORLD"นิตยสารด้านธุรกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดอันดับของประเทศที่มีระบบสุขภาพดีที่สุดในโลก ประจำปี 2562  โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่..

'ไทย' ติดอันดับ 6 'ประเทศที่มีระบบสุขภาพดีที่สุดในโลก'

1.โครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุข 
2.ประสิทธิภาพของบุคลากรด้านสาธารณสุข ตั้งแต่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรอื่นๆ 
3.ค่าใช้จ่ายในระบบ 
4.การเข้าถึงยาคุณภาพ 
และ 5.ความพร้อมของรัฐบาลในการจัดการระบบ

'ไทย' ติดอันดับ 6 'ประเทศที่มีระบบสุขภาพดีที่สุดในโลก'

ผลการสำรวจพบว่า ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 6 ของโลก โดยได้คะแนนทั้งหมด 67.99 เต็ม 100 แบ่งออกเป็น
-ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 92.58 คะแนน -ด้านบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ 17.37 คะแนน 
-ด้านค่าใช้จ่าย 96.22 คะแนน 
-ด้านการเข้าถึงยา 67.51 คะแนน
-ด้านความพร้อมของรัฐบาล 89.91 คะแนน

'ไทย' ติดอันดับ 6 'ประเทศที่มีระบบสุขภาพดีที่สุดในโลก'


ทั้งนี้ ประเทศที่ได้จัดอันดับ ระบบสุขภาพดี ได้แก่ 
1. ไต้หวัน 
2.เกาหลีใต้ 
3.ญี่ปุ่น 
4.ออสเตรีย 
5.เดนมาร์ก 
6.ไทย 
7.สเปน 
8.ฝรั่งเศส 
9.เบลเยี่ยม 
และ10.ออสเตรเลีย 

'ไทย' ติดอันดับ 6 'ประเทศที่มีระบบสุขภาพดีที่สุดในโลก'


ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกของไทย ที่ได้รับการจัดอันดับค่อนข้างสูง ใกล้เคียงกับประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศ