สถานการณ์หมอกควันจากไฟไหม้ป่าที่เกาะสุมาตรา และเกาะบอร์เนียว ประเทศอินโดนีเซีย เริ่มเข้ามาปกคลุมในพื้นที่จังหวัดสงขลาและส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างต่อเนื่อง

โดยเฉพาะสภาพอากาศกลางทะเลที่มีกลุ่มควันหนาแน่นเรือประมงต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการเดินเรือเนื่องจากทัศนวิสัยในการมองเห็นลดลง เช่นเดียวกับสภาพอากาศในย่านเขตเมืองที่มีลักษณะอึมครึมตลอดทั้งวัน ไม่มีฝนตกและไม่มีแสงแดด จนทำให้ประชาชนทั่วไปสัมผัสได้ถึงความหนาแน่นของกลุ่มควัน โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวในกลุ่มทางเดินหายใจที่ได้รับผลกระทบโดยตรง

สงขลาน่าห่วง! ควันอินโดฯปกคลุม ค่าฝุ่น PM2.5 พุ่ง


สถานการณ์หมอกควันจากไฟไหม้ป่าที่เกาะสุมาตรา และเกาะบอร์เนียว ประเทศอินโดนีเซีย เริ่มเข้ามาปกคลุมในพื้นที่จังหวัดสงขลาและส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสภาพอากาศกลางทะเลที่มีกลุ่มควันหนาแน่นเรือประมงต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการเดินเรือเนื่องจากทัศนวิสัยในการมองเห็นลดลง เช่นเดียวกับสภาพอากาศในย่านเขตเมืองที่มีลักษณะอึมครึมตลอดทั้งวัน ไม่มีฝนตกและไม่มีแสงแดด จนทำให้ประชาชนทั่วไปสัมผัสได้ถึงความหนาแน่นของกลุ่มควัน โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวในกลุ่มทางเดินหายใจที่ได้รับผลกระทบโดยตรง

สงขลาน่าห่วง! ควันอินโดฯปกคลุม ค่าฝุ่น PM2.5 พุ่ง


ล่าสุด (5 ก.ย.) กรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพอากาศบริเวณ อ.หาดใหญ่, สงขลา ในช่วงนี้พบจุดความร้อนและกลุ่มควันบริเวณเกาะสุมาตราและบอร์เนียวเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างได้รับอิทธิพลจากลมทางทิศใต้ และทิศตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดผ่านเกาะสุมาตรา จึงส่งผลให้ปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เพิ่มขึ้นจนบางพื้นที่คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่หลีกเลี่ยงการออกกำลังกาย ลดระยะเวลาในการทำกิจกรรมกลางแจ้ง สวมใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง และหากมีอาการผิดปกติ เช่น หายใจลำบาก แน่นหน้าอก ให้รีบไปพบแพทย์

สงขลาน่าห่วง! ควันอินโดฯปกคลุม ค่าฝุ่น PM2.5 พุ่ง


อย่างไรก็ตาม สถานการณ์กลุ่มควันที่เข้ามาปกคลุมภาคใต้ในรอบนี้มีข้อสังเกตุว่า สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) เริ่มเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.62ที่ผ่านมามีค่า PM2.5 เท่ากับ 37 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เมื่อเทียบกับวันที่ 5 ก.ย.62 พบว่าPM2.5 มีค่าเท่ากับ 56 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ดังนั้นบุคคลกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวในกลุ่มโรคทางเดินหายใจ และโรคหัวใจและหลอดเลือดควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง

สงขลาน่าห่วง! ควันอินโดฯปกคลุม ค่าฝุ่น PM2.5 พุ่ง

.

สงขลาน่าห่วง! ควันอินโดฯปกคลุม ค่าฝุ่น PM2.5 พุ่ง