กนอ.จัดทัพผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถานเอคอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และJapan Industrial Location Center (JILC) จัดโรดโชว์ดึงนักลงทุนมาลงทุนในพื้นที่นิคมฯ พร้อมรองรับการขยายฐานการผลิตของผู้ประกอบการญี่ปุ่นทั้งขนาดใหญ่ เอสเอ็มอี สตาร์ทอัพ ตามแนวทางของรัฐบาลญี่ปุ่น ตอกย้ำความมั่นใจนโยบายรัฐบาลไทยขับเคลื่อนการลงทุนใช้พื้นที่ไทยเป็นฐานการผลิตเพิ่ม

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 20-24 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา กนอ.ร่วมกับสถานเอคอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และJapan Industrial Location Center (JILC) จัดกิจกรรม Roadshow เพื่อชักจูงนักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่น โดยการจัดสัมมนา "โอกาสการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมไทย" และจัดกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนไทยได้พบปะกับผู้ประกอบการญี่ปุ่น ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลทางธุรกิจและสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างกัน รวมถึงความพร้อมของพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมที่จะรองรับตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการลงทุนของรัฐบาลไทยในอนาคต 

ทั้งนี้การจัดกิจกรรมโรดโชว์ในครั้งนี้ กนอ.ได้นำเครือข่ายพันธมิตรที่เป็นผู้พัฒนานิคมฯ ภาคเอกชน โชว์ศักยภาพพื้นที่ในนิคมฯต่างๆ โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศญี่ปุ่น ที่เป็นนักลงทุนในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ เอสเอ็มอี และ กลุ่มผู้ประกอบการใหม่ หรือสตาร์ทอัพ ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทอนิกส์ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร เข้าร่วมกว่า  53 บริษัท/หน่วยงาน          

"การมาโรดโชว์ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนญี่ปุ่น ทั้งในเรื่องความพร้อมเชิงพื้นที่รองรับการลงทุนและความพร้อมของระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย โดยเฉพาะนักลงทุนกลุ่มเอสเอ็มอี และสตาร์ทอัพ ที่ปัจจุบันมีศักยภาพในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งประเทศไทยยังคงเป็นประเทศเป้าหมายที่เป็นฐานการผลิตของนักลงทุนญี่ปุ่น บวกกับรัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนผู้ประกอบการกลุ่มดังกล่าวขยายฐานการผลิตไปลงทุนในต่างประเทศมากขึ้น ซึ่งสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลไทยที่ต้องการดึงการลงทุนมายังประเทศไทยที่ต้องการส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานการผลิตของนักลงทุนเอสเอ็มอีญี่ปุ่นอีกแห่งหนึ่งในอนาคต" นางสาวสมจิณณ์กล่าว  

ดังนั้น กนอ.ในฐานะเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งนิคมฯทั่วประเทศ พร้อมสนับสนุนพื้นที่เพื่อรองรับการลงทุนของ กลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และสตาร์ทอัพต่างประเทศ ด้วยการเตรียมความพร้อมในด้านการให้บริการ และระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย่างเป็นระบบ ควบคู่ไปกับการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งการเดินทางไป Roadshow ในครั้งนี้ กนอ.คาดว่ากลุ่มนักลงทุนเป้าหมายจะตัดสินใจขยายการลงทุนมายังประเทศไทยมากยิ่งขึ้น ซึ่งจากข้อมูลสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ ในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ระบุว่าญี่ปุ่นเป็นนักลงทุนที่ยื่นคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนสูงสุดเป็นอันดับ 1 ด้วย มูลค่า 42,454 ล้านบาท จากมูลค่าขอรับการส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศทั้งหมด 147,169 ล้านบาท 
โดยอุตสาหกรรมที่เข้ามาลงทุนอันดับแรก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์โลหะและเครื่องจักร ตามด้วยอิเล็กทรอนิกส์และ เครื่องใช้ไฟฟ้า และกิจการด้านบริการ เป็นต้น 

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด