svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

'พีมูฟ'​ จี้​ รมว.ทส. เร่งแก้ปัญหาป่าไม้และที่ดิน พร้อมข้อเสนอ 12 ข้อ

ตัวแทนพีมูฟเข้ายื่นหนังสือกับ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ให้ติดตามเร่งรัดแก้ไขปัญหาป่าไม้และที่ดิน พร้อมเสนอแนวทางแก้ปัญหา 12 ข้อ ขณะที่ รมว.ทส.ตอบรับการดำเนินการแก้ปัญหาต่อไป

21 ส.ค. 62 - ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม หรือพีมูฟ ได้ยื่นหนังสือถึงนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เพื่อสอบถามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาป่าไม้และที่ดิน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะกรณีปัญหาเร่งด่วนให้มีทางออกในการแก้ปัญหาที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและพอใจ หลังจากที่พีมูฟได้ยื่นหนังสื่อถึง รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปเมื่อวันที่ 22 ก.ค.ที่ผ่านมา


\'พีมูฟ\'​ จี้​ รมว.ทส. เร่งแก้ปัญหาป่าไม้และที่ดิน พร้อมข้อเสนอ 12 ข้อ
นอกจากนี้ พีมูฟยังได้เสนอแนวทางการแก้ปัญหาป่าไม้และที่ดินในเขตป่า อาทิ กรณีผู้ได้รับผลกระทบจากคดีป่าไม้ที่ดินที่เกิดจากนโยบายทวงคืนผืนป่า ให้ยุติการดำเนินคดีฟ้องร้องชาวบ้านในระหว่างการแก้ไขปัญหา, เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากคำพิพากษาให้มีที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย, ยุตินโยบายทวงคืนผืนป่า, ผลักดันให้มีมาตรการคุ้มครองพื้นที่โฉนดชุมชน, ทบทวนปรับปรุงเนื้อหา พ.ร.บ. ป่าชุมชน, ผลักดันให้มี พ.ร.บ.สิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากรในรูปแบบโฉนดชุมชน เป็นต้น

\'พีมูฟ\'​ จี้​ รมว.ทส. เร่งแก้ปัญหาป่าไม้และที่ดิน พร้อมข้อเสนอ 12 ข้อ

.

\'พีมูฟ\'​ จี้​ รมว.ทส. เร่งแก้ปัญหาป่าไม้และที่ดิน พร้อมข้อเสนอ 12 ข้อ

.

\'พีมูฟ\'​ จี้​ รมว.ทส. เร่งแก้ปัญหาป่าไม้และที่ดิน พร้อมข้อเสนอ 12 ข้อ

.

\'พีมูฟ\'​ จี้​ รมว.ทส. เร่งแก้ปัญหาป่าไม้และที่ดิน พร้อมข้อเสนอ 12 ข้อ