"ปปง." จัดขายทอดตลาดรถโดยสารไม่ประจำทาง คดีทัวร์โอเอ รวมกว่า 90 รายการ ราคาประมูลเริ่มต้น 380,000 บาท ส่วนคดีความอยู่ในชั้นศาลอุทธรณ์ หลังศาลแพ่งยกฟ้อง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

สำนักงาน ปปง. มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 16/2562 ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคารสำนักงาน ปปง. ซึ่งในการขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งนี้จะทำการขายทอดตลาดทรัพย์สินประเภทรถโดยสารไม่ประจำทาง 87 รายการ โดยรายการทรัพย์สินที่จะทำการขายทอดตลาดที่น่าสนใจ อาทิเช่น

"ปปง." ขายทอดตลาดรถ "คดีทัวร์โอเอ"


1. รถโดยสารไม่ประจำทาง ยี่ห้อ KINGLONG จำนวน 1 คัน ราคาเริ่มต้น 1,100,000 บาท
2. รถโดยสารไม่ประจำทาง ยี่ห้อ KINGLONG จำนวน 1 คัน ราคาเริ่มต้น 800,000 บาท
3. รถโดยสารไม่ประจำทาง ยี่ห้อ KINGLONG จำนวน 1 คัน ราคาเริ่มต้น 1,400,000 บาท
4. รถโดยสารไม่ประจำทาง ยี่ห้อ TOYOTA จำนวน 1 คัน ราคาเริ่มต้น 380,000 บาท
5. รถโดยสารไม่ประจำทาง ยี่ห้อ TOYOTA จำนวน 1 คัน ราคาเริ่มต้น 570,000 บาท
6. รถโดยสารไม่ประจำทาง ยี่ห้อ TOYOTA จำนวน 1 คัน ราคาเริ่มต้น 490,000 บาท
สำหรับทรัพย์สินดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งที่ปปง.ยึดไว้จากกรณีดำเนินคดีบริษัททัวร์โอเอทรานสปอร์ต

"ปปง." ขายทอดตลาดรถ "คดีทัวร์โอเอ"


ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ศาลแพ่ง มีคำพิพากษายกฟ้อง คดีฟอกเงิน หมายเลขดำ ฟ.223/2559 และ ฟ.231/2559 ยกฟ้องคดีที่พนักงานอัยการ ยื่นคำร้อง ขอให้ทรัพย์สินของ นายธงชัย โรจน์รุ่งรังสี ,นางนิสา โรจน์รุ่งรังสี ,นายวสุรัตน์ โรจน์รุ่งรังสี , บริษัท โอเอ ทรานสปอร์ต จำกัด , บริษัท รอยัล เจมส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด , บริษัท รอยัลไทย เฮิร์บ จำกัด , บริษัท บางกอก แฮนดิคราฟท์ เซ็นเตอร์ จำกัด , บริษัท รอยัล พาราไดซ์ จำกัด , น.ส.สายทิพย์ โรจน์รุ่งรังสี ,นายโอฬาร โรจน์รุ่งรังสี และนายชาติชัย โรจน์รุ่งรังสี ผู้คัดค้านที่ 1-11
คำพิพากษา ระบุด้วยว่า ทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดไว้นั้น จะเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดฐานอั้งยี่ ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานที่จะต้องให้ตกเป็นของแผ่นดินหรือไม่ ศาลเห็นว่า ผู้ร้องมีพยานเพียง 3 ปากเบิกความเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของ บริษัท ฝูอันฯ และบริษัท ซินหยวนฯ กับกลุ่มผู้คัดค้าน แต่พยานเหล่านั้นก็ไม่ได้ลงไปตรวจสอบการดำเนินธุรกิจของผู้พิพากษาด้วยตนเอง อีกทั้งไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนจากนักท่องเที่ยวหรือเจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยวแต่อย่างใด

"ปปง." ขายทอดตลาดรถ "คดีทัวร์โอเอ"


อีกทั้งพยานที่ผู้ร้องนำสืบมา ก็ไม่ได้ยืนยันข้อเท็จจริงว่าหากนักท่องเที่ยวไม่ซื้อสินค้าแล้วจะถูกกลั่นแกล้ง ดังนั้นจึงยังฟังไม่ได้ว่าร้านค้าในเครือของผู้คัดค้านรับเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนหรือมีการกลั่นแกล้งนักท่องเที่ยวที่ไม่ซื้อสินค้าภายในร้าน และฟังไม่ได้ว่ามีมัคคุเทศก์ชาวต่างชาติเข้ามาทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์แล้วเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้คัดค้าน พยานหลักฐานที่ผู้ร้องนำสืบมาจึงฟังไม่ได้ว่าผู้คัดค้านร่วมกันหรือกระทำการบังคับขู่เข็ญกำหนดเส้นทางนำเที่ยว และให้พานักท่องเที่ยวไปซื้อสินค้าในร้านค้าที่กำหนดรวมทั้งไม่ได้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ฝ่าฝืนต่อระเบียบและกฎหมายที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ศาลจึงมีคำสั่งให้ยกคำร้องของอัยการ และให้คืนทรัพย์สินทั้งหมดแก่เจ้าของ พร้อมทั้งยกเลิกวิธีการชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษาที่เคยสั่งไว้ทั้งหมดด้วย
สำหรับคดีนี้ อยู่ในชั้นอุทธรณ์ของศาลอุทธรณ์

"ปปง." ขายทอดตลาดรถ "คดีทัวร์โอเอ"