รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด บมจ.ท่าอากาศยานไทย วิชัย บุญยู้ ระบุ ทอท.ได้เปิดซองเสนอค่าตอบแทนและประกาศผลคะแนนสูงสุด ซึ่งผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด คือ บริษัท คิงเพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด โดยผู้ชนะได้เสนอค่าตอบแทนสูงกว่าที่ ทอท.เคยได้รับอยู่เดิมและสูงกว่าที่ ทอท.คาดหมาย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ส่วนลำดับที่ 2 คือ บมจ.การบินกรุงเทพ ยื่นข้อเสนอการดำเนินงานในนามกิจการร่วมค้าการบินกรุงเทพ ล็อตเต้ ดิวตี้ฟรี (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) ประกอบด้วย บมจ.การบินกรุงเทพบริษัท โฮเต็ล ล็อตเต้ จำกัด และบริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด และอันดับที่ 3 คือ บมจ.โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) ยื่นข้อเสนอการดำเนินงานในนามกิจการร่วมค้า ประกอบด้วย บริษัทโรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท เอ็มไพร์ เอเชีย กรุ๊ป จำกัด และ WDFG UK LIMITED

ทั้งนี้ ทอท.ยังไม่ประกาศคะแนน เนื่องจากมีข้อเกี่ยวข้องกับการให้ผลตอบแทนที่จะได้รับตลอดอายุสัมปทาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนในการพิจารณาผู้ชนะ เพราะเป็นบริษัทจดทะเบียนต้องระมัดระวังการให้ข่าวที่จะส่งผลต่อราคาหุ้น

สำหรับการดำเนินการขั้นต่อไปจะนำผลการคัดเลือกเสนอคณะกรรมการพิจารณารายได้ของ ทอท.วันที่ 12 มิ.ย. และคณะกรรมการ ทอท.วันที่ 19 มิ.ย. เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ หากเอกชนรายใดมีข้อสงสัยกับผลคะแนนสามารถยื่นคำร้องต่อ ทอท.ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงก่อนการประชุมคณะกรรมการส่วนในช่วงบ่ายวันนี้จะเปิดซองประมูลราคาบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และจะประกาศผลทันที ระหว่างบริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด และบริษัท ดีเอฟเอส เวนเจอร์ สิงคโปร์ จำกัด และบริษัท คิงเพาเวอร์สุวรรณภูมิ จำกัด