ที่ตลาดมั่นคงมหาชัย จ.สมุทรสาคร นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ร่วมเวทีรับฟังปัญหาของชาวประมงในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร โดยเป็นบทบาทในฐานะผู้แทนราษฎรนอกสภาครั้งแรก โดยมีตัวแทนชาวประมง ผู้ประกอบการประมง สมาคมประมง และตัวแทนจากหอการค้าจังหวัด มาร่วมสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้น

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ตัวแทนผู้ประกอบการส่วนหนึ่งสะท้อนว่าปัญหาที่เกิดขึ้นโดยหลักแล้วมาจากการบังคับใช้กฎหมายฉบับใหม่ของรัฐบาลที่ผ่านมา โดยยืนยันว่าสิ่งที่เป็นกฎหมายสากลชาวประมงเองก็ต้องให้ความเคารพและมีการปรับตัว แต่วันนี้ ประเทศไทยกำลังทำเกินกว่าที่กฎหมายสากลกำหนดไว้ หลายครอบครัวไม่สามารถทำประมงได้ทั้งๆ ที่เป็นอาชีพที่ยึดมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่า ปัจจุบันยังมีเรือประมงอีกหลายลำที่ไม่สามารถออกเรือได้ หรือขาดแรงงานที่จะมาทำประมง

ตัวแทนชาวประมงส่วนใหญ่เห็นร่วมกันว่า ต้องการให้แก้ไขกฎหมาย โดยทางฝั่งชาวประมงเองก็พร้อมที่จะยอมรับกฎหมายที่สมเหตุสมผล เช่น การกำหนดเขตจับสัตว์น้ำ การกำหนดความถี่ของอวน เป็นต้น ส่วนเรื่องของแรงงาน เห็นว่าควรต้องมีการปรับมาตรการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากลด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ยังเห็นว่าควรจะมีการเยียวยาชาวประมงที่ได้รับผลกระทบ ตลอดจนฟื้นฟูการทำประมง โดยให้เป็นไปตามหลักกฎหมายสากลที่ถูกต้อง โดยยอมรับว่าชาวประมงเองก็ต้องมีการปรับตัว เพื่อรักษาทรัพยากรทางทะเลให้สัตว์น้ำมีปริมาณที่มากอยู่

"ธนาธร" ลุยงานนอกสภา บุกมหาชัย ฟังปัญหาชาวประมง

หลังการรับฟังความคิดเห็น นายธนาธร กล่าวกับตัวแทนชาวประมงและประชาชนที่มาร่วมเวทีในวันนี้ว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นในวันนี้กำลังส่งผลกระทบอย่างเป็นวงกว้างไปถึงทุกภาคส่วน การทำประมงในประเทศไทยในอดีตก็มีปัญหาจริงๆ ตั้งแต่เครื่องมือการจับสัตว์น้ำที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเล ไปจนถึงการละเมิดสิทธิแรงงาน ต้องยอมรับว่าเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นจริง ไม่เคยมีการรับฟังปัญหาจากชาวประมง ที่ได้รับผลกระทบจากการออกใบส้มของสหภาพยุโรปไปด้วย

ดังนั้น หนทางการแก้ปัญหานั้น แม้กฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันจะมีปัญหา แต่การแก้ไขก็ยังคงต้องรักษาหลักการสำคัญ 3 ประการเอาไว้ คือประการแรก ทรัพยากรทางทะเลจะต้องได้รับการรักษาไว้ให้ยั่งยืน จะไปใช้หมดไม่ได้ ประการที่สอง ทรัพยากรชายฝั่งก็ต้องรักษาไว้ และประการที่สาม สิทธิมนุษยชนของแรงงานต้องรักษาไว้ด้วย ต้องปฏิบัติต่อแรงงานไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างด้าวอย่างให้เกียรติ มีศักดิ์ศรี

หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ กล่าวว่า พรรคมีความตั้งใจที่จะเอา พ.ร.บ.ประมง 2560 และกฎหมายลูกอื่นๆไปแก้ไขหรือร่างใหม่ให้เหมาะสม โดยมีการรับฟังความคิดเห็นจากชาวประมงและผู้เชี่ยวชาญ เรื่องต่อมาคือการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายที่เกินกว่าเหตุ เพื่อให้การทำประมงเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพสูงสุดและยังคงทำให้ทรัพยากรสัตว์น้ำฟื้นฟูตัวเองได้อย่างยั่งยืน