กระทรวงพาณิชย์ แนะไทยได้ผลดีจากสหรัฐตัดสิทธิ์จีเอสพีสินค้าตุรกี ทำสินค้าไทยที่ได้รับสิทธิ์จีเอสพีจากสหรัฐแข่งขันได้เพิ่มขึ้น แนะใช้ประโยชน์จีเอสพีที่ได้รับบุกส่งออกตลาดสหรัฐ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ แจ้งว่า สหรัฐได้ประกาศถอดถอนตุรกีออกจากบัญชีประเทศที่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (จีเอสพี) ของสหรัฐอเมริกาโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 17 พ.ค. 2562 จึงถือเป็นโอกาสของสินค้าไทยที่จะใช้ความได้เปรียบจากแต้มต่อทางภาษีศุลกากรเข้าไปชิงส่วนแบ่งตลาดจากตุรกีในตลาดสหรัฐ

 

"การที่สหรัฐตัดสิทธิจีเอสพีตุรกีย่อมส่งผลให้สินค้าที่ส่งออกจากประเทศดังกล่าวต้องเสียภาษีนำเข้าอัตราปกติ ขณะที่ไทยยังคงได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าที่ผ่านมาตุรกีเป็นประเทศที่มีการใช้สิทธิประโยชย์เป็นอันดับ 5 มีสัดส่วนการใช้สิทธิอยู่ที่ประมาณ 8%ดังนั้นไทยจึงควรใช้ความได้เปรียบด้านภาษีเป็นแต้มต่อในการเพิ่มหรือเบียดแย่งส่วนแบ่งตลาดจากตุรกี ในกลุ่มสินค้ายานยนต์และส่วนประกอบยานยนต์และโพลีอะซีทัล" นายอดุลย์ กล่าว


ทั้งนี้ โครงการจีเอสพีของสหรัฐให้ยกเว้นภาษีนำเข้าแก่สินค้ากว่า3,400 รายการ ที่ส่งออกและมีถิ่นกำเนิดสินค้าในประเทศ ซึ่งอยู่ในบัญชีประเทศผู้รับสิทธิ โดยการให้สิทธิจีเอสพีกับสินค้าไทย จะต้องมีถิ่นกำเนิดหรือผลิตสินค้าที่ผลิตขึ้นหรือได้มาทั้งหมดในประเทศไทยมีสัดส่วนวัตถุดิบภายในไทยไม่น้อยกว่า 35% ไทยมีการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้โครงการจีเอสพีสหรัฐในสินค้าประมาณ 1,200 รายการ โดยในปี 2561 มูลค่าการใช้สิทธิประโยชน์อยู่ที่4,248.59 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 13% ของมูลค่าการค้าไปสหรัฐ  และมีอัตราการใช้สิทธิประโยชน์อยู่ที่ 67.51%