ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ในประเทศไทย และมาเลเซีย สิงค์โปร์ เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา โรเบิร์ต แคนเดลิโน ระบุ ปัจจุบันตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคปรับตัวอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป โดยซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น เน้นเรื่องสุขภาพ และตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อม ยูนิลีเวอร์จึงเตรียมขยายพอร์ตโฟลิโอสินค้าเพื่อให้ครอบคลุมตลาดมากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีนโยบายใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่สามารถรีไซเคิลนำกลับมาใช้ใหม่และย่อยสลายได้ เพื่อลดจำนวนขยะพลาสติก

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline