รองนายกรัฐมนตรี สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ระบุ การที่ขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยขยับมาอยู่อันดับที่ 25 หรือสูงสุดในรอบ 15 ปี แต่ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจลดลงนั้น สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช.ต้องจัดตั้งทีมเพื่อหารือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ ส.อ.ท. และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยดำเนินการควบคู่กับเรื่องการสร้างแรงงานให้ตรงกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศในอนาคต เพราะจะให้ภาครัฐลงทุนฝ่ายเดียวคงไม่พอ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline