บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) แจ้งว่า บขส. ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนแผนการเดินรถใหม่ จำนวน 3 เส้นทาง เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของผู้โดยสาร ประกอบด้วย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

1. เส้นทางกรุงเทพฯ อุบลฯ ตระกาลพืชผล ระยะทาง 694 กิโลเมตร ให้บริการด้วยรถวีไอพี เที่ยวไปออกจากกรุงเทพฯ เวลา 20.00 น. เที่ยวกลับออกจากตระกาลพืชผล เวลา 19.00 น. อัตราค่าโดยสาร 804 บาท


2. เส้นทางกรุงเทพฯ กันทรลักษ์ กุดเสลา ทุ่งศรีอุดม น้ำขุ่น น้ำยืน ระยะทาง 639 กิโลเมตร ให้บริการด้วยรถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 เที่ยวไปออกจากกรุงเทพฯ เวลา 20.30 น. เที่ยวกลับออกจากน้ำยืน เวลา 17.00 น. อัตราค่าโดยสาร 477 บาท


3. เส้นทางกรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ ยโสธร เลิงนกทา ระยะทาง 591 กิโลเมตร ให้บริการด้วยรถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 เที่ยวไปออกจากกรุงเทพฯ เวลา 08.00 น. เที่ยวกลับออกจากเลิงนกทา เวลา 08.30 น. อัตรค่าโดยสาร 443 บาท ทั้งนี้ บขส. จะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02-936-0657 และ Call Center 1490 เรียก บขส. ตลอด 24 ชั่วโมง