อยุธยา-จากกรณีที่ น.ส.ทัศนีย์ แน่นอุดร หัวหน้ากองบรรณาธิการ นิตยสารฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ได้เปิดผลทดสอบสารกันบูดในโรตีสายไหม รอบ2พบสารกันบูดเกินมาตรฐาน4ร้าน จาก10ร้านผลการตรวจสอบ13ตัวอย่างครั้งนี้ พบโรตีสายไหม6ตัวอย่างมีปริมาณสารกันบูดเกินส่วน7ตัวอย่างไม่พบสารกันบูดเกินค่ามาตรฐาน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ล่าสุดเมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สอบถามกับร้านโรตีสายไหมที่ถูกระบุว่ามีปริมาณสารกันบูดเกินค่ามาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข โดยที่ร้านโรตีเรือนไทย ได้พบกับ นางวัชรินทร์ พลสวัสดิ์ ผู้ดูแลร้าน
นางวัชรินทร์ พลสวัสดิ์ กล่าวว่า ทางร้านของตนเองปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขพระนครศรีอยุธยา ที่ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบเป็นประจำโดยทางร้านใส่สารกันบูดตามมาตรฐานของสาธารณแนะนำ เนื่องจากหากไม่ใส่แป้งโรตีจะเก็บได้ไม่นานอยากฝากถึงผู้บริโภคยังสามารถรับประทานโรตีสายไหมได้ตามปกติ
ส่วนร้านแม่ชูศรีเป็นอีกร้าน ที่ถูกระบุว่ามีสารกันบูดเกินมาตรฐานนางวรวรรณ วิชัยเดช เจ้าของร้าน กล่าวว่า ร้านของตนใส่สารกันบูดต่อเมื่อมีอากาศป้องกันแป้งไม่ให้มีกลิ่นเปรี้ยว และใส่สารกันบูดในปริมาณที่กระทรวงสารณสุขแนะนำ และเมื่อสาธารณสุขได้ลงพื้นที่มาตรวจสอบไม่พบว่าเกินค่ามาตรฐานแต่อย่างใด....

แม่ค้าโรตีกรุงเก่ายันใส่สารกันบูดตามค่ามาตรฐาน

.

แม่ค้าโรตีกรุงเก่ายันใส่สารกันบูดตามค่ามาตรฐาน

.

แม่ค้าโรตีกรุงเก่ายันใส่สารกันบูดตามค่ามาตรฐาน

.

แม่ค้าโรตีกรุงเก่ายันใส่สารกันบูดตามค่ามาตรฐาน

.

แม่ค้าโรตีกรุงเก่ายันใส่สารกันบูดตามค่ามาตรฐาน

.

แม่ค้าโรตีกรุงเก่ายันใส่สารกันบูดตามค่ามาตรฐาน

.

แม่ค้าโรตีกรุงเก่ายันใส่สารกันบูดตามค่ามาตรฐาน

.

แม่ค้าโรตีกรุงเก่ายันใส่สารกันบูดตามค่ามาตรฐาน

.

แม่ค้าโรตีกรุงเก่ายันใส่สารกันบูดตามค่ามาตรฐาน

.

แม่ค้าโรตีกรุงเก่ายันใส่สารกันบูดตามค่ามาตรฐาน

..