ที่ จ.ขอนแก่น สมัชชาเอกชนและสิ่งแวดล้อม จัดเวทีระดมความคิดเห็นชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาของรัฐและเอกชน เพื่อหาทางออกร่วมกันโดยเฉพาะในการคัดค้านการก่อสร้างโรงงานไบโอฮับ ที่เตรียมก่อสร้างจากโครงการเศรฐกิจของรัฐบาล ติดตามบรรยากาศจากคุณพรพรรณ เพ็ชรแสน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ชาวบ้านกว่า 200 กว่าคนที่มาร่วมเปิดเวทีระดมความคิดเห็น กฏหมายสิ่งแวดล้อมเป็นชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาของรัฐและเอกชน ซึ่งเวทีวันนี้เป็นความร่วมมือระหว่างองค์กรพัฒนาเอกชน สมัชชาเอกชนและสิ่งแวดล้อม รวมถึงกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องของสิทธิอำนาจของประชาชนในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเรื่องของการจัดตั้ง โรงงานน้ำตาลและโรงงานไฟฟ้าชีวิมวล ที่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ถึงแม้ว่าจะมีการเดินหน้าคัดค้าน อยู่หลายครั้งแต่เหมือนกับมีการตั้งธงไว้แล้ว ว่าจะต้องเริ่มการก่อสร้าง ซึ่งจากการลงพื้นที่ ของสมัชชาสิ่งแวดล้อมเมื่อวานนี้พบว่า ชาวบ้านในพื้นที่ค่อนข้างมีข้อมูลน้อย ในเรื่องผลกระทบที่จะเกิดขึ้น


ขณะที่ น.ส.สาวิตรี ศรีสุข รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม มองว่าต้องมีการพูดถึงแนวทางและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยที่ไม่ปิดบังข้อมูลกัน ระหว่างคนที่สร้างกับชาวบ้าน ซึ่งถ้าหากการพัฒนาตรงนี้สร้างความเป็นธรรมให้กับชาวบ้าน ชาวบ้านก็น่าจะเกิดการยอมรับ


ทั้งนี้ ไบโอฮับที่เตรียมก่อสร้างเกิดขึ้นเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการจัดตั้งโครงการเขตเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) มูลค่า 1.33 แสนล้านบาท โดยรัฐบาลสนับสนุนภาคเอกชนใช้นวัตกรรมไปทำวิจัยต่อยอดสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยมีพื้นที่นำร่อง 3 โครงการ ได้แก่ ภายในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ จ.นครสวรรค์และกำแพงเพชร และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ขณะนี้ แผนพัฒนาอุตสาหกรรม (2561-2570) อยู่ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมนำเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ