หลังจากกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บมจ.ท่าอากาศยานไทย หรือ ทอท. นิตินัย ศิริสมรรถการ ชี้แจงผ่านเฟสบุ๊คส่วนตัว กรณีบมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ตกคุณสมบัติการประมูลพื้นที่เชิงพาณิชย์สนามบินสุวรรณภูมิ โดยให้เหตุผลว่าผู้ซื้อซองประมูลคือไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งเป็น Holding Company ที่ไม่มีประสบการณ์ในการบริหารงาน แต่ที่มีประสบการณ์คือ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทลูกของไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โดยทอท. ได้เปิดโอกาสให้ยื่นรายชื่อผู้ร่วมค้า คือจอยท์เวนเจอร์ หรือผู้ร่วมทุน คือ Consortium แล้วเมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2562 ที่ผ่านมา แต่เมื่อเลยกำหนดระยะเวลา ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กลับมิได้ยื่นรายชื่อใดเพิ่มเติม จึงเห็นว่าการใช้นิติบุคคลหนึ่งยื่นเข้าแข่งขัน โดยใช้ประสบการณ์ความสามารถของอีกนิติบุคคลหนึ่งนั้น ไม่สามารถทำได้ตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในทีโออาร์

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ล่าสุด รองประธานเจ้าหน้าที่การเงินส่วนกลางและวางแผนกลยุทธ์ บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ ระบุ ไมเนอร์ฯ จะรอหนังสืออย่างเป็นทางการจากทอท. เพราะการชี้แจงข่าวผ่านเฟสบุ๊คถือเป็นเรื่องส่วนตัว และไม่ทราบว่าเป็นการชี้แจงในนามของทอท. หรือเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคล

ไมเนอร์ฯ ยืนยันว่าดำเนินการถูกต้องตามระเบียบทีโออาร์ทุกอย่าง โดยเฉพาะกรณีที่ระบุในเฟสบุ๊คส่วนตัวของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ทอท. ที่ระบุว่าให้โอกาสไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ยื่นรายชื่อบมจ.เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป เพิ่มเติม เพราะมีประสบการณ์ประเภทร้านอาหาร แต่ทางไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เห็นว่าไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป เป็นบริษัทลูกของไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล ซึ่งไม่ใช่การจอยท์เวนเจอร์ เพราะไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีสิทธิขาดในการบริหารงานไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป เพราะถือหุ้นใหญ่ 80-90% ดังนั้นจึงไม่ใช่การจอยท์เวนเจอร์

ชัยพัฒน์ ย้ำว่า ไม่เห็นด้วยต่อการไม่ผ่านคุณสมบัติเข้าร่วมประมูลพื้นที่เชิงพาณิชย์สนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งขณะนี้ยังรอคำชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นทางการจากทอท. และอยากขอโอกาสชี้แจงข้อเท็จจริง หากทอท.ไม่ตอบรับ หรือไม่มีหนังสือชี้แจงใดๆกลับมา บริษัทคงต้องหาออปชั่นอื่นเพื่อดำเนินการต่อไป


ส่วนความคืบหน้าการประมูลโครงการดังกล่าว ทอท.กำหนดจะเปิดราคาเอกชน 2 รายที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติในวันที่ 31 พฤษภาคมนี้ คือ ประกอบไปด้วย บริษัท คิงเพาเวอร์ สุวรรณภูมิ จำกัด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ส่วนบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ไม่ได้เข้ายื่นซองข้อเสนอ

ทั้งนี้ ผลการพิจารณาเอกสารซอง 1 คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ พบว่า บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ไม่ผ่านการพิจารณา เนื่องจากนำประสบการณ์ของบริษัทลูก คือ บริษัท ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป มายื่นข้อเสนอ ซึ่งผิดกับข้อกำหนดในเอกสารประกวดราคา (ทีโออาร์) ในข้อ 3.5 ระบุว่า เอกชนผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นเอกชนรายเดียวกับที่ซื้อซองเอกสารโครงการ และต้องเป็นนิติบุคคลรายเดียวกัน เบื้องต้น ทอท. ได้ชี้แจงผลการตัดสินให้ตัวแทนจากไมเนอร์รับทราบแล้ว โดยทางเอกชนเข้าใจ และยอมรับผลการตัดสิน

สำหรับขั้นตอนดำเนินงานหลังจากนี้ ทอท.จะเปิดซองราคาเอกชนทั้ง 2 รายที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ คือ บริษัท คิงเพาเวอร์ สุวรรณภูมิ และบมจ.เซ็นทรัลพัฒนา ในช่วงบ่ายวันที่ 31 พฤษภาคมนี้ ซึ่งเป็นวันเดียวกับการเปิดซองราคาสัมปทานร้านค้าปลอดอากรหรือดิวตี้ฟรีในสนามบินสุวรรณภูมิ

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด