กระทรวงพาณิชย์ เผยยอดการค้าชายแดนและผ่านแดนไทย 4 เดือน ปี 62 ทำได้ 4.58 แสนล้านบาท แต่การส่งออกค้าชายแดนหดตัว 3.01% เหตุเจอพิษสงครามการค้าทำส่งออกค้าชายแดนไปมาเลเซียลดถึง 8.78%

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกล่าวว่า มูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดนของไทยในช่วง 4 เดือนของปี 2562(ม.ค.-เม.ย.) มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 4.58 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.61% เป็นการส่งออก 2.56แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.43% และการนำเข้า 2.02 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.15%เกินดุลการค้า 5.43 หมื่นล้านบาท หากแยกเป็นการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน 4ประเทศ มีมูลค่า 3.69 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.05% เป็นการส่งออก 2.08 แสนล้านบาทลดลง 3.01% นำเข้า 1.60 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.33% เกินดุลการค้า 4.80 หมื่นล้านบาทและการค้าผ่านแดนกับ 3 ประเทศ มูลค่า 8.91 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.75%เป็นการส่งออก 4.77 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.77% นำเข้า 4.14 หมื่นล้านบาทเพิ่มขึ้น 3.45% เกินดุลการค้า 6,262 ล้านบาท

สำหรับการค้าชายแดนมาเลเซียยังคงเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทย มีมูลค่า 1.85 แสนล้านบาท ลดลง 0.70%เป็นการส่งออก 8.85 หมื่นล้านบาท ลดลง 8.78% นำเข้า 9.66 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น8.08% รองลงมา คือ เมียนมา มูลค่า 6.59 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.83% สปป.ลาวมูลค่า 6.45 หมื่นล้านบาท ลดลง 9.73% และกัมพูชา มูลค่า 5.36 หมื่นล้านบาทเพิ่มขึ้น 14.09% ขณะที่การค้าผ่านแดน จีนตอนใต้เป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยมีมูลค่า 3.89 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 59.89% เป็นการส่งออก 1.61 หมื่นล้านบาทเพิ่มขึ้น 75.13% นำเข้า 2.28 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 50.62% รองลงมา คือ เวียดนามมูลค่า 2.66 หมื่นล้านบาท ลดลง 1.94% และสิงคโปร์ มูลค่า 2.35 หมื่นล้านบาท ลดลง9.94%

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่ทำให้การส่งออกชายแดนด้านมาเลเซียชะลอตัวลงเพราะได้รับผลกระทบจากความยืดเยื้อของสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐ ซึ่งกระทบต่อปริมาณการส่งออกยางพาราผลิตภัณฑ์ยาง ประกอบกับปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย จากปัญหาฝนตกชุกในพื้นที่ กระทบต่อมูลค่าการค้าโดยรวมแต่การนำเข้าสินค้าทุน เช่น ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ แผงวงจรไฟฟ้า มีแนวโน้มสูงขึ้นจะส่งผลดีต่อการส่งออกสินค้ากลุ่มนี้ในอนาคต

ขณะที่การค้าชายแดนด้าน สปป.ลาวมีภาวะหดตัวลง เนื่องจากจีนเข้ามาลงทุนในสปป.ลาว มากขึ้นทำให้การส่งออกสินค้ากลุ่มน้ำมันดีเซล รถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบเหล็กและเหล็กกล้า และสินค้ากลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรอื่นๆมีการชะลอตัวลง ส่วนด้านเมียนมา มีการนำเข้าสินค้าทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นที่ รวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภค และกัมพูชามีการส่งออกเครื่องดื่มได้เพิ่มขึ้น รวมถึงรถจักรยานยนต์ รถยนต์และส่วนประกอบยางยานพาหนะ

"ท่ามกลางสถานการณ์สงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีนได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไปทั่วโลก รวมทั้งไทยและประเทศเพื่อนบ้านแต่เมื่อพิจารณาจากมูลค่าการค้าชายแดนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจะเห็นได้ว่าไทยสามารถปรับตัวและใช้วิกฤติทางการค้าเป็นโอกาสที่จะขยายการค้าชายแดนได้เพิ่มมากขึ้น โดยกรมเชื่อมั่นว่าการค้าชายแดน-ผ่านแดนของไทยสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการค้าผ่านแดนไปยังจีนตอนใต้ ที่มีมูลค่าการค้าขยายตัวสูงขึ้นมากจากสินค้าผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็งและแห้งและจากการที่จีนได้มีมาตรการทางการค้าตอบโต้สหรัฐฯ จึงเป็นโอกาสที่ไทยจะสามารถส่งสินค้าไปยังจีนเพิ่มมากขึ้นเพื่อทดแทนการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ อาทิ เนื้อสุกร เป็นต้น" นายอดุลย์ กล่าว