ไทยยึดอันดับ 25 ขีดแข่งขัน สูงสุดในรอบ 15 ปี ผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันประจำปีนี้ ไทยขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่ 25 จาก 63 ประเทศสูงสุดในรอบ 15 ปี

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือ สศช. ทศพรศิริสัมพันธ์ ระบุผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศประจำปี 2562 โดยสถาบัน IMD World Competitiveness Center ประเทศสวิตเซอร์แลนด์พบว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 25 จาก 63 ประเทศ ขยับขึ้นมาจากอันดับ 30 ในปีที่ผ่านมาถือเป็นอันดับที่สูงสุดในรอบ 15 ปี และเป็นอันดับ 3 ในอาเซียน รองจากสิงคโปร์และมาเลเซียส่วนอันดับ 1 คือสิงคโปร์ซึ่งขึ้นมาจากอันดับ 3 ในปีที่ผ่านมา ส่วนอันดับ 2 คือ ฮ่องกงไม่เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน และอันดับ 3 คือสหรัฐ ตกจากอันดับ 1 ในปีที่ผ่านมา