กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.ท่าอากาศยานไทยยัน "ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล" ตกคุณสมบัติประมูลพื้นที่เชิงพาณิชย์สนามบินสุวรรณภูมิ แม้เปิดโอกาสให้ยื่นชื่อผู้ร่วมค้า แต่กลับไม่ได้ยื่นเพิ่มเติมตามเวลาที่กำหนด

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บมจ.ท่าอากาศยานไทย หรือ ทอท. นิตินัย ศิริสมรรถการ ชี้แจงผ่านเฟสบุ๊คส่วนตัว กรณีบมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ตกคุณสมบัติการประมูลพื้นที่เชิงพาณิชย์สนามบินสุวรรณภูมิ เนื่องจากผู้ซื้อซองประมูลคือไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งเป็น Holding Company ที่ไม่มีประสบการณ์ในการบริหารงาน แต่บริษัทลูกที่มีประสบการณ์คือ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ซึ่งทางทอท. ได้เปิดโอกาสให้ยื่นรายชื่อผู้ร่วมค้า (จอยท์เวนเจอร์) แล้วภายในวันที่ 22 พ.ค. 2562 แต่เมื่อเลยกำหนดระยะเวลา ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กลับมิได้ยื่นรายชื่อใดเพิ่มเติม จึงเห็นว่าการใช้นิติบุคคลหนึ่งยื่นเข้าแข่งขัน โดยใช้ประสบการณ์ความสามารถของอีกนิติบุคคลหนึ่งนั้น ไม่สามารถทำได้ตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในทีโออาร์