รฟม. เตรียมความพร้อมรับมือช่วงฤดูฝน กำหนด 5 มาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้า 4 โครงการในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

รองผู้ว่าการด้านวิศวกรรมและก่อสร้าง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. สุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ระบุ ปัจจุบันเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน ทำให้หลายพื้นที่ของกรุงเทพฯ และปริมณฑลเริ่มมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องรฟม. ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า จึงได้กำชับให้บริษัทที่ปรึกษาและผู้รับจ้างงานโยธาโครงการรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 4 สายทาง ที่อยู่ระหว่างดำเนินงานก่อสร้าง ได้แก่ 1. โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต 2. โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย มีนบุรี (สุวินทวงศ์) 3. โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง และ 4.โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย มีนบุรี เตรียมเฝ้าระวังและดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้แก่ประชาชนตลอดช่วงฤดูฝนสำหรับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่ก่อสร้างในช่วงฤดูฝน คือ 1. เตรียมเครื่องสูบน้ำ เพื่อสนับสนุนสำนักงานเขตและสถานีตำรวจในพื้นที่ในการระบายน้ำที่ท่วมขัง 2. ตรวจสอบสภาพท่อ/ทางระบายน้ำ ลำราง และคูคลองต่างๆ ตลอดแนวก่อสร้างโครงการฯ หากพบว่ามีการอุดตัน มีดินทรายทับถม หรือมีวัสดุกีดขวาง ต้องดำเนินการขุดลอกโดยทันที3. จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์และเครื่องจักร พร้อมจัดหาผ้าใบปกคลุม เพื่อป้องกันเศษดินทรายตกหล่นและไหลลงสู่ทางระบายน้ำ 4. นำรถดูดฝุ่นปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้เศษดินหรือฝุ่นละอองตกหล่นไหลลงท่อกีดขวางการระบายน้ำ และ 5. จัดหน่วยช่วยเหลือฉุกเฉินและบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือเร่งด่วนเมื่อเกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าและช่วยเหลือรถยนต์ที่จอดเสียที่ผ่านมาโครงการรถไฟฟ้าทั้ง 4 สายทาง ได้ดำเนินการตามมาตรการแล้วอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวฯ ปัจจุบัน ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเตรียมการส่งมอบโครงการฯ ให้แก่กรุงเทพมหานคร หรือ กทม. โดยที่ผ่านมาโครงการฯ ได้ร่วมกับ กทม. แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่ก่อสร้างมาโดยตลอด โดยให้ผู้รับจ้างก่อสร้างบ่อพักเสริมและเพิ่มขนาดท่อระบายน้ำทดแทนท่อระบายน้ำเดิมที่ได้รื้อย้ายในระหว่างการก่อสร้างทางขึ้น-ลงสถานี และเชื่อมท่อระบายน้ำใหม่เพิ่มเติม รวมถึงดำเนินการมาตรการป้องกันระดับพื้นราบ ได้แก่ การจัดรถดูดฝุ่นบนถนนตามแนวสายทาง การจัดพนักงานเก็บกวาดพื้นที่ก่อสร้างและจัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อป้องกันเศษวัสดุกีดขวางทางระบายน้ำนอกจากนี้ โครงการฯ ได้ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำตลอดแนวสายทางโครงการฯ ในแนวถนนพหลโยธินมาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มต้นโครงการฯ ซึ่งในปีนี้จะดำเนินการลอกท่อระบายน้ำเพิ่มเติมระยะทางทั้งหมด 22,780 เมตร จำนวนบ่อพัก 1,520 บ่อ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้น

รฟม.งัด 5 มาตรการป้องกัน "น้ำท่วม" ช่วงฤดูฝน

ส่วนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ ได้ดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างสถานีรามคำแหง ด้านหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหง และลำรางสาธารณะบริเวณสถานีคลองบ้านม้า เพื่อป้องกันเศษวัสดุอุดตันในแนวก่อสร้างรถไฟฟ้า เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้ดีมากยิ่งขึ้น พร้อมเฝ้าระวังจุดเสี่ยงตลอดแนวถนนรามคำแหง โดยจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำและเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยฉุกเฉินกรณีน้ำท่วมขัง เพื่อระบายน้ำฝนสู่คลองแสนแสบ

รฟม.งัด 5 มาตรการป้องกัน "น้ำท่วม" ช่วงฤดูฝน

สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและปากท่อระบายน้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้เศษดินหรือขยะเข้าไปอุดตันทางระบายน้ำ และเฝ้าระวังเป็นพิเศษในจุดวิกฤตบนถนนลาดพร้าว ตั้งแต่ซอยลาดพร้าว 98 ถึงซอยลาดพร้าว 90 ฝั่งขาเข้าบริเวณหน้าห้างบิ๊กซี ที่มีน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน

รฟม.งัด 5 มาตรการป้องกัน "น้ำท่วม" ช่วงฤดูฝน

และโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ มีการเตรียมเครื่องสูบน้ำ เพื่อระบายน้ำที่ท่วมขัง และตรวจสอบสภาพท่อ/ทางระบายน้ำอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ รฟม. ได้เน้นย้ำให้ที่ปรึกษาโครงการ กำกับดูแลให้ผู้รับจ้างงานโยธาทุกโครงการ ลอกท่อระบายน้ำตามแนวก่อสร้างรถไฟฟ้า อย่างต่อเนื่องทุกๆ 3 เดือน และคอยเฝ้าระวังสถานการณ์และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในการให้ความสำคัญแก่ประชาชนและชุมชนตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้า โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชมและสังคม