กระทรวงพาณิชย์ ลงนาม MOU กับจังหวัดวากายามะ สร้างเครือข่ายในการส่งเสริมและพัฒนา SMEs ร่วมกัน มั่นใจช่วย SMEs ไทยมีโอกาสเปิดตัวออกสู่ตลาดโลก และขยายตลาดเมืองรองได้เพิ่มขึ้น

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

 ปลัดกระทรวงพาณิชย์ บุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำโครงการส่งเสริมความร่วมมือทางการค้าร่วมกับรัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดวากายามะ ประเทศญี่ปุ่น ว่า ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2562 นายโยชิโนบุ นิซากะ (Mr. Yoshinobu NISAKA) ผู้ว่าราชการจังหวัดวากายามะ มีกำหนดนำภาคเอกชนรายสำคัญของจังหวัดวากายามะจำนวน 19 ราย เดินทางมาไทย เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายทางการค้า (Business networking) กับผู้ประกอบการไทย และลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อร่วมมือกันในการส่งเสริมและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมของผู้ประกอบการ SMEs ระหว่างกัน เพื่อช่วยพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ของไทย และผลักดันสินค้าและบริการท้องถิ่นของ SMEs ไทยให้สามารถขยายสู่ตลาดโลก (Local to Global)

พาณิชย์ลงนามญี่ปุ่นสร้างเครือข่าย SMEs


ทั้งนี้ จังหวัดวากายามะ เป็นจังหวัดที่มีความแข็งแกร่งในด้านการผลิตสำคัญ ได้แก่ ปิโตรเลียม เคมีภัณฑ์ เหล็ก เครื่องจักรกลและอาหาร มีสัดส่วนของ SMEs ในระดับสูง โดยกลุ่ม SMEs หลัก ได้แก่ เครื่องหนัง สิ่งทอ ของใช้ในครัวเรือน เครื่องเขิน เฟอร์นิเจอร์ สินค้าอาหารแปรรูป เป็นต้น โดยความร่วมมือที่เกิดขึ้น จะเป็นเวทีที่จะช่วยเสริมสร้างและเพิ่มความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ SMEs ของทั้งสองฝ่าย เพราะจังหวัดวากายามะมีโยบายในการส่งเสริมให้ SMEs ดำเนินธุรกิจและขยายธุรกิจออกสู่ต่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ ที่มุ่งสร้างโอกาสในการส่งออกให้กับ SMEs ตามนโยบายการผลักดันสินค้าท้องถิ่นสู่ตลาดโลก (Local to Global)

พาณิชย์ลงนามญี่ปุ่นสร้างเครือข่าย SMEs


"การจัดทำ MOU ในครั้งนี้ เป็นครั้งแรกที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีการลงนามร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นระดับจังหวัดของญี่ปุ่น นอกเหนือจากการลงนาม MOU ร่วมกับองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร กรุงเทพฯ) เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา และยังสอดคล้องกับนโยบายของกรมฯ ที่มุ่งขยายตลาดเมืองรอง โดยมั่นใจว่าหลังจากลงนาม MOU กันแล้ว จะทำให้ทั้งสองฝ่ายร่วมมือในการพัฒนา SMEs ร่วมกันได้ และใช้จุดแข็งที่แต่ละฝ่ายมีอยู่ในการขับเคลื่อน SMEs ออกสู่ตลาดโลก"นายบุณยฤทธิ์กล่าว

พาณิชย์ลงนามญี่ปุ่นสร้างเครือข่าย SMEs


สำหรับจุดแข็งของจังหวัดวากายามะ เป็นพื้นที่ผลิตเครื่องหนังที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น นอกเหนือจากกรุงโตเกียวและจังหวัดเฮียวโงะ และยังเป็นจังหวัดที่มีจุดแข็งในด้านการเกษตรและอาหาร มีสินค้าเกษตรที่ประสบความสำเร็จ เช่น ส้มแมนดาริน และจังหวัดวากายามะยังได้สนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs ของตนเองออกไปทำตลาดต่างประเทศ ซึ่งที่ผ่านมา ได้มีการเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติในไทยอย่างต่อเนื่อง เช่น ผู้ประกอบการจากสมาคมเครื่องหนังจังหวัดวากายามะ (Wakayama Tanners Association) จำนวน 9 บริษัท ได้ร่วมแสดงสินค้าในงานแสดงสินค้า STYLE ระหว่างวันที่ 17-21 ตุลาคม 2561 และมีกำหนดนำคณะผู้ประกอบการสินค้าอาหาร จำนวน 5 บริษัทร่วมออกคูหาในงานแสดงสินค้าอาหารดัง THAIFEX World of Food Asia

พาณิชย์ลงนามญี่ปุ่นสร้างเครือข่าย SMEs

.

พาณิชย์ลงนามญี่ปุ่นสร้างเครือข่าย SMEs